Konklusionen på en ny rapport er klar: Verdenshavenes liv vil blive udsat for masseudryddelse inden for en menneskealder.

27 forskere står bag rapporten, der blev offentliggjort i dag, skriver The Independent. Senere på ugen vil den blive fremlagt for FN i New York, hvor de delegerede vil begynde en diskussion om internationale regler på området.

Verdenshavene står foran en så markant udryddelse af liv, at det kan sammenlignes med præhistoriske total-udryddelser, der skete for flere millioner år siden, konkluderer forskerne, der kalder katastrofens omfang 'hidtil uset i menneskets historie'.

En af disse total-udryddelser hedder Perm-Trias udslettelsen, også kaldet Massedøden. Den indtraf for 251 millioner år siden, hvor 96 pct. af alle havets arter uddøde.

Og der er sammenfald mellem forholdene i havet under de præhistoriske masseudryddelser og havets forhold i dag.

Disse forhold kalder forskerne for 'den dødelige trio'. Faktorerne er global opvarmning, et forhøjet syreniveau i verdenshavene og anoxi, der betyder, at store dødsområder i havene er helt uden ilt.

Den dødelige trio var til stede under de præhistoriske masseudryddelser, og den er til stede i nutidens verdenshave.

- Der er stærke videnskabelige beviser på, at disse tre faktorer kombineres i havene igen. Det videnskabelige panel har konkluderet, at en ny masseudryddelse er uundgåelig, hvis udviklingen fortsætter, skriver forskerne i rapporten.

- Vores fund er chokerende, sagde Alex Rogers da rapporten blev offentliggjort. Han er professor i biologi på Oxford University.

- Og da vi tog højde for menneskets påvirkning af havet, blev komplikationerne meget værre, sagde han.

Den dødelige trio er nemlig langt fra det eneste, der er ved at dræbe havets liv.

I rapporten nævnes overfiskeri som et stort problem for mange af havets fiskebestande. Både for de fisk, som vi bevidst fanger, men også for de fisk, som bliver tilfældigt fanget i fiskernes net. Nogle arter er allerede blevet slået tilbage med 90 pct.

Forurening af havene nævnes også som en forværrende faktor. Rester fra lægemidler, vaskemidler, plastik og andre kemikalier bliver fundet selv i de nordligste dele af polarhavet - langt fra menneskets byer og fabrikker.

På samme tid er vigtige økosystemer i havet ved at bryde sammen. Koralrev, der betragtes som 'havets regnskove' på grund af en høj diversitet af liv, kan meget vel være helt forsvundet inden for en generation, skriver forskerne i rapporten.

Alt i alt ser det sort ud, er konklusionen.

- Det er en meget alvorlig situation, der kræver handling på alle planer. Vi står over for konsekvenser, der vil ramme menneskeheden i vores livstid. Og endnu værre - det vil ramme vores børn og fremtidige generationer, siger forskeren Alex Rogers.

Det entydige budskab er klart. Vi skal gøre noget. Og vi skal gøre det nu.

- Verdens ledende eksperter er overraskede over den hastighed og størrelsesorden ændringerne har, sagde en af forskerne, Dan Laffoley.

- Udfordringerne om havets fremtid er store, men ulige tidligere generationer ved vi, hvad der skal gøres. Tiden er kommet til at beskytte vores planets blå hjerte nu, i dag og hurtigt, sagde han.

I løbet af ugen vil FN tage stilling til rapporten.