Op mod halvdelen af forældrene til 15-årige børn accepterer åbent eller stiltiende, at deres børn drikker alkohol, selv om det er imod sundhedsanbefalingerne og ulovligt for aldersgruppen at købe alkohol.

Konsekvensen er, at deres børn langt oftere bliver fulde end deres jævnaldrende, som har et alkoholforbud hjemmefra.

Det dokumenterer nye tal fra Københavns 'Børnesundhedsprofil'.

- Det er meget mere risikabelt at være liberal forælder i dag end tidligere. Den alkoholkultur, de unge kommer ud i, er meget voldsommere, siger Kit Broholm, alkoholkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Den nye undersøgelse bygger på svar fra 4.000 københavnske 15-årige, og den får både sundhedsminister Bertel Haarder (V) og sundhedsborgmester i København, Ninna Thomsen (SF), til at varsle et opgør med årtiers forebyggelsespolitik.

- Det er godt, at forældre i vores dage forsøger at forstå og være venner med deres børn. Men hvis det har den omkostning, at de ikke tør være forældre og klart udpege den rigtige adfærd, svigter de børnene.

Nutidens forældre er børn af 68’erne og har selv oplevet normløshedens tyranni. Vores oplysning må fremover rette sig mod dem og udstyre dem med argumenter om alkoholens skader, siger Bertel Haarder.

Vigtige signaler


Undersøgelsen viser en klar forbindelse mellem forældrenes signaler og de 15-åriges indtag. Af de 15-årige, der har accepterende forældre, har 63,6 pct. været fulde mindst én gang den seneste måned. Blandt de 15-årige med mere restriktive forældre er det kun 18,2 pct. I København ønsker sundhedsborgmester Ninna Thomsen (SF) at gøre alkoholinformation til fast tilbud til forældre til 7. klasse-elever:

- Det handler ikke primært om at få fat i børnene. Vi skal have vores forebyggelseskonsulenter ud til forældremøder, siger hun.