Tidligere har børn og unge, der henvises til psykiatrien i Nordjylland måtte vente 15 uger på at få hjælp i mere end et år.

Men nu har Region Nordjylland indgået en aftale med et privathospital for at komme den lange ventetid til livs.

Det fortæller P4 Nordjylland.

»Vi har indgået den her aftale fordi børne- og ungdomspsykiatrien er udfordret på grund af en massiv stigning i antallet af både henvisninger og antal patienter,« siger Jan Mainz, der er direktør for patientforløb og kvalitet i psykiatrien til mediet og fortsætter:

»Opgaven og stigningen i henvisninger og patienter i psykiatrien i udredning og behandling, er simpelthen så stor nu, at vi har brug for at lave den her aftale, for også at kunne levere fagligt forsvarlige ydelser,«

Direktøren tør dog ikke spå om, hvor kort ventetiden for børn og unge kan blive med den nye aftale.

Men den indebærer at op mod 540 børn og unge det næste år kan få en udredning ved formodet adhd eller autisme.

Videre fortæller mediet, at aftalen også frigiver kræfter fra regionen. De skal bruges på hurtig behandling til de børn, der efter en udredning har behov for hjælp.

Og ifølge Jan Mainz giver aftalen regionen mulighed for at fokusere nogle af deres ressourcer på fagligt gode behandlingsforløb.