Efter anklager om snyd og fund af  »uregelmæssigheder« ved eksamener tilbød Aarhus Kommune at betale 1,3 millioner kroner tilbage.

Det tilbud har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sagt »ja tak« til og kræver nu pengene tilbagebetalt.

Det fremgår af et svar til Aarhus Kommune fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som B.T. Aarhus er i besiddelse af.

Aarhus Kommune vandt tilbage i 2018 en pulje på 1,3 millioner kroner for deres faglige løft og resultater i 2018.

Men styrelsen vurderer altså nu, at kommunen »ikke med sikkerhed [kan] dokumentere, at der ikke er forekommet uregelmæssigheder i forbindelse med afviklingen af prøverne i 2018,« står der i et svar til kommunen.

På denne baggrund samt på grund af den snyd, der fandt sted ved afgangsprøverne i 2016, har styrelsen altså krævet at få pengene tilbage.

»Det er på grundlag af de foreliggende oplysninger fra kommunen samlet set styrelsens vurdering, at kommunen ikke har opfyldt betingelserne for tildelingen af puljemidlerne,« står der i svaret.

Pengene skulle indbetales senest den 19. november. B.T. Aarhus har forsøgt at få svar fra styrelsen om, hvorvidt de endnu har modtaget pengene.

I svaret fremgår det desuden, at Aarhus Kommune har ønsket styrelsens forslag til en styrkelse af tilsynet.

Aarhus Kommune har anmodet om forslag til tilsyn med skolerne, som styrelsen på baggrund af kommunens redegørelse »måtte finde relevante«.

I oktober førte de mange anklager om snyd til, at både skolelederen, Rani Hørlyck, og viceskolelederen, Martin Bernhard, fratrådte deres stillinger.

Aarhus Kommune har desuden iværksat en uvildig undersøgelse af skolen. Den forventes færdig i uge 49.

Her skal undersøgelsen blandt andet omfatte arbejdsmiljøet og kulturen på skolen, en evaluering i kommunens tilsyn i perioden, en kvalificering af de fremadrettede indsatser og en afdækning af forholdene i 2016-2021 og hvorvidt forholdene er historiske eller stadig gældende praksis.

Andre læser også