D-vitaminmangel er særligt udbredt blandt folk med mørk hud, ældre og overvægtige.

»Det er lige præcis de tre grupper, der også er i højrisiko for at få et alvorligt covid-forløb. Det ved vi,« siger overlæge Jens-Erik Beck Jensen.

Han er overlæge og specialeansvarlig på Hvidovre Hospitals afdeling for endokrinologi og har forsket i D-vitamin i 25 år.

Og han mener altså, at der er god grund til at anbefale de ovennævnte grupper at tage D-vitamin-tilskud som beskyttelse mod corona, selvom de helt overbevisende forskningsresultater endnu ikke er klar.

»Der kører rigtig mange forsøg i hele verden, men vi har endnu ikke et klokkerent resultat,« siger han og fortsætter:

»Hvis det er, som jeg tror, det er, vil du for det første have mindre risiko for at blive smittet og for det andet få et mildere forløb, hvis du bliver smittet.«

Foreløbige studier peger nemlig i retning af, at man er lidt bedre beskyttet mod at blive smittet med covid, hvis man ikke har D-vitaminmangel. En beskyttelse, man også kender fra andre virusinfektioner.

Derudover ser det også ud til, at D-vitamin kan bruges i behandlingen af syge, fordi det påvirker vores immunforsvar og måske derfor kan holde sygdommen nede.

I Storbritannien har man da også besluttet - på baggrund af den forskning der ligger -  at tilbyde gratis D-vitamintilskud til millioner af plejehjemsbeboere og særligt sårbare med kroniske sygdomme.

Jens-Erik Beck Jensen understreger, at der endnu ikke er videnskabeligt belæg for, at D-vitamin virker mod corona, og det kommer der nok heller ikke lige foreløbigt.

»Problemet er, at mange af de her forsøg først bliver færdige i starten af 2022. Der har vi formentlig fået en vaccine, hvilket betyder D-vitamins virkning er mindre vigtig,« siger han og fortsætter:

»Så hvis man skal gøre noget, skal man gøre noget nu.«

Og det, du skal gøre, hvis du vil følge overlægens råd, er at tage et dagligt D-vitamin tilskud henover vinteren svarende til 50 mikrogram.

Særligt tre grupper vil have gavn af det daglige tilskud.

»Der er grupper, som er særligt udsat for D-vitaminmangel,« siger Jens-Erik Beck Jensen og uddyber de tre grupper:

Mørk og tildækket hud: Hvis man har en mørkere hud, bliver der ikke dannet lige så meget D-vitamin i huden. Det gælder også, hvis man går tildækket og derfor ikke får så meget sollys på huden.

Ældre: Ældre personer har også sværere ved at danne D-vitamin i huden, og samtidig spiser mange ældre generelt mindre og får deres også mindre D-vitamin gennem maden.

Overvægtig: Hvis man er overvægtig, har man mere fedtvæv, som D-vitaminet kan lagres i. Den store lagerkapacitet betyder, at man er i risiko for at ligge lavt i D-vitamin.

Men også selvom du ikke lige ligger inden for de tre grupper, ser Jens-Erik Beck Jensen ingen grund til ikke at helgardere sig.

»Langt de fleste danskere har for lavt D-vitaminniveau i blodet om vinteren. Så hvorfor vente? Det er da tosset at gå rundt og mangle D-vitamin,« siger han og fortsætter:

»Og hvis det ikke virker, så er du bare blevet sundere og bedre beskyttet mod kræft og hjertekarsygdomme«.

Er der ikke en risiko for, at man kan få for meget D-vitamin og blive forgiftet?

»Det er meget sjældent, at vi ser forgiftning. Jeg behandler folk med D-vitamin hver dag, hvor vi giver de doser, som jeg foreslår (50 mikrogram dagligt), så det kan man roligt gøre,« siger han.

Klinisk professor Lars Rejnmark, der bl.a. forsker i D-vitamin ved Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin, mener også, at der er et lille håb for, at D-vitamin kan have en gavnlig effekt på corona.

»Men det er alt for tidligt at anbefale D-vitamin til forebyggelse eller behandling af corona på ‘det nuværende grundlag’,« siger Lars Rejnmark til Politiken.

Jens-Erik Beck Jensen er da også enig i, at der selvfølgelig skal være videnskabeligt bevis for en effekt, før myndighederne kan gå ind og lave specifikke anbefalinger.

»Men hvis bare de her risikogrupper sørger for at få et tilskud, vil det hjælpe stort. Det er jeg sikker på.«