Manglen på sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital er større end nogensinde.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Da Region Midtjylland 1. november i år gjorde status på antallet af ubesatte stillinger i regionen, stod det klart, at der er intet mindre end 143 ubesatte sygeplejerskestillinger på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

For et år siden var tallet meget lavere. Her var der kun 34 ledige stillinger.

Den store mangel på sygeplejersker falder sammen med rekordhøj coronasmitte i samfundet, mens udskudte behandlinger hober sig op.

Situationen er stærkt bekymrende, mener Anja Toftbjerglund Laursen fra Dansk Sygeplejeråd, der kalder det en sundhedskrise:

»Nu begynder det at ligne en sundhedskrise. Vi har i årevis advaret politikerne om, at personalesituationen på sundhedsområdet bevægede sig i den helt forkerte retning. Men der er desværre ikke blevet lyttet og handlet i tilstrækkelig grad. Nu står vi i en situation, hvor øget anerkendelse i form af højere løn og bedre arbejdsforhold er afgørende for at især fastholde og tilbage-rekruttere personale,« siger Anja Toftbjerglund Laursen til Århus Stiftstidende.

Firedoblingen i antallet af ubesatte sygeplejerskestillinger på Aarhus Universitetshospital skal ifølge Region Midtjylland ses i sammenhæng med 'den helt ekstraordinære situation omkring covid-19 gennem de seneste år og det store pres sundhedsvæsenet og socialområdet og herunder de ansatte oplever.'

Det er ikke kun sygeplejersker, der er mangel på Aarhus Universitetshospital. Der er også en række ubesatte stillinger til lægesekretærer, sosu-personale, radiografer og lignende. I alt er der 214 ubesatte stillinger på hospitalet.

Gitte Anna Madsen, der er formand for Lægeforeningen i Region Midtjylland, oplever krisen på nærmeste hold som læge på Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

»Set fra en læges stol, så skal der noget handling på bordet, fordi et sygehus kan ikke løbe rundt uden nok hænder, og der er lukket senge, blandt andet fordi der mangler sygeplejersker på afdelingerne,« har hun tidligere sagt til B.T. Aarhus.

Region Midtjylland har tidligere på måneden på baggrund af det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, besluttet en 360°-plan, der skal støtte regionens sundhedstilbud igennem vinteren.

»Det er klart for alle, at der ikke findes ét quickfix, der rydder presset på sundhedsvæsenet af vejen. Derfor går vi systematisk til værks med en plan, der når hele vejen rundt om sundhedsopgaverne i Region Midtjylland,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

For eksempel initiativer der sigter mod, at antallet af vagter kan fordeles mere bredt på flere medarbejdere. Der arbejdes også med at reducere administrative opgaver for de mange medarbejdere som er tættest på patienterne og ledere.