Flere steder i landet råder de lokale beredskaber over en såkaldt watertube – en form for mobil dæmning, der kan fyldes med vand og rykkes ud under stormflod eller heftige regnskyl.

Det gælder også hos det fælleskommunale Beredskab Fyn.

Men selvom prognoserne for forhøjet vandstand var ekstraordinært høje under stormen Malik, rykkede man ikke ud med kommunernes watertube ved eksempelvis den udsatte bydel Seden Strandby.

Faktisk blev den fynske watertube slet ikke taget i brug - men det gør man andre steder i landet.

»Ved Hvidovre Havn var vi ude under stormen i 2017 for at sikre med en watertube, og der var der også tale om sikring af privat ejendom,« siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen.

Så I ville godt kunne rykke ud med jeres watertube for at sikre privat ejendom?

»Ja, det ville vi. Ved oversvømmelser taler vi ofte skader af stor geografisk udstrækning, hvorfor både offentlig og privat ejendom samt infrastruktur kan blive ramt,« lyder det fra operationschefen.

Han påpeger, at man hos Hovedstadens Beredskab tager udgangspunkt i beredskabsloven, når man skal vurdere, om watertuben skal tages i brug, og den sondrer ifølge Tim Ole Simonsen ikke mellem privat og offentlig ejendom.

Operationschefen tilføjer, at der dog er grænser for, hvordan Hovedstadens Beredskab kan hjælpe private, selvom man eksempelvis godt kan bidrage med en watertube.

»Der findes private firmaer, som er rigtigt dygtige til at sikre folks hjem, og det arbejde overlader vi til dem,« siger Tim Ole Simonsen, der samtidig understreger, at han alene udtaler sig om Hovedstadens Beredskab og ikke om problemstillingen på Fyn.

Anders Pedersen, der bor i Seden Strandby er en af de borgere, som forsøgte at gardere sig mod oversvømmelser under stormen Malik. Han forstår ikke, hvorfor man hellere vil lade den kommunalt ejede watertube ligge på lager end bruge den til beskyttelse af privat ejendom.
Anders Pedersen, der bor i Seden Strandby er en af de borgere, som forsøgte at gardere sig mod oversvømmelser under stormen Malik. Han forstår ikke, hvorfor man hellere vil lade den kommunalt ejede watertube ligge på lager end bruge den til beskyttelse af privat ejendom. Foto: Privatfoto
Vis mere

Beredskab Fyn lånte – udover den, som beredskabet selv ejer – en watertube fra Beredskabsstyrelsen under stormen Malik for nylig.

Den lånte watertube blev placeret ved Næsbyhus Plejecenter nord for Odense med det formål at sikre centrets ældre beboere mod stormflod.

Det kommunale beredskabs egen watertube derimod lod man blive på lageret.

En beslutning, som har vakt undren flere steder.

Ikke mindst fordi man i Seden Strandby ved Odense Fjord måtte kigge langt efter supplerende hjælp, selvom prognoserne på et tidspunkt forudsagde en vandstandsøgning på 1,93 meter.

»Når man har den liggende, så synes jeg, det er forrykt, at man ikke kan låne den ud til os, når der er de varsler, der var ved Malik. Hvis ikke dér, hvornår så?,« lød det blandt andet fra Anders Rasmussen, der bor i Seden Strandby.

Men ikke desto mindre er der tale om en beslutning, som ifølge vicedirektør ved Beredskab Fyn, René Cording Jensen, skyldes, at man følger de retningslinjer, ejerne af watertuben - de fynske kommuner - via beredskabskommissionen har udstukket.

Retningslinjer, som foreskriver, at watertuben kun tages i brug, når menneskeliv er i fare, når samfundskritiske institutioner kan blive ramt, eller hvis kritisk infrastruktur er truet.

Ingen af delene gjorde sig tilsyneladende gældende, da stormen Malik ramte, og derfor blev watertuben aldrig sat op - og selvom det offentlige ikke selv havde brug for den, blev det altså også besluttet, at den ikke skulle lånes ud til stormflodstruede borgere i det kystnære område ved Seden Strandby.
René Cording Jensen har da også i et tidligere interview til B.T. givet udtryk for, at han godt kan forstå, at det kan være svært for nogle at se logikken i den beslutning. I hvert fald når man, som han siger, 'tager borgerperspektivet på'.

»Men vi er samtidig også nødt til at forholde os til de planer, som er udarbejdet på baggrund af et samarbejde med kommunerne,« lød det fra ham i den forbindelse.

Men det er altså tilsyneladende kun på Fyn, at man disponerer på den måde.

Hos Frederiksborg Brand og Redning, som rykker ud i Frederikssund Kommune, råder de over 1,7 kilometer watertubes, som man under Malik delte op og satte ind med fire steder.

Det oplyser Ole Hermansen, der var operativ chef ved sidste weekends indsats i forbindelse med stormen.

»Det gør man altid ud fra fire niveauer, som inddeles i en grøn, gul, rød eller sort plan, afhængigt af, hvad prognoserne for vandstanden siger,« forklarer Ole Hermansen.

Tidligere har der været eksempler på, at de er rykket ud for at beskytte private sommerhusområder ved Hyllinge Riis samt private boligområder i Frederikssund By.