Flere partier havde formentlig håbet på noget andet end den anbefaling, der i dag er kommet fra Etisk Råd om abortgrænsen.

De er nu tvunget til selv at tage stilling i den sprængfarlige debat, lyder analysen fra Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator:

»Det er kun et spinkelt flertal fra Etisk Råd, der står bag anbefalingen om at hæve grænsen, og flere mener noget andet. Derfor kan politikerne ikke så let bare læne sig op af rådet,« siger han. 

Et flertal i rådet anbefaler politikerne at hæve grænsen for fri abort fra udgangen af 12. graviditetsuge til udgangen af 18. graviditetsuge.

»Ved 18. uge giver man kvinderne mest mulighed for selv at bestemme, og der er god afstand til 22. uge, hvor fosteret kan leve,« siger Etisk Råds formand, Leif Vestergaard Pedersen.

Et mindretal i rådet ønsker at hæve grænsen til 15. graviditetsuge, mens et andet mindretal ønsker at bevare den nuværende grænse ved 12. uge.

»Det er enormt ubelejligt for de partier, som havde håbet, at de alene kunne basere deres argumentation på Etisk Råds anbefalinger,« siger Joachim B. Olsen. 

Ifølge ham er det særligt ubelejligt for Socialdemokratiet og Venstre, der har afventet Etisk Råd. 

Her siger sundhedsminister Sophie Løhde (V), at regeringen er »åben« for at drøfte reglerne, men ikke har lagt sig fast. 

Men også Konservative og Liberal Alliance har afventet Etisk Råd. 

Hvorfor er det så ubelejligt?

»Fordi det er et enormt sprængfarligt emne, og med etiske emner af den karakter kan politikere godt lide at læne sig op af nogle andre og kunne sige 'her er en entydig anbefaling fra nogen eksperter'.« 

Kan de ikke bare sige, at der er et flertal i Etisk Råd? 

»Jo, men der vil være andre, der så kan henvise til flere medlemmer af Etisk Råd, der mener noget andet, og derfor står argumentationen ikke så stærkt. Så de er tvunget til selv at tage stilling i højere grad.«

Ifølge Joachim B. Olsen er debatten om abortgrænsen et følsomt emne for flere partier: 

»Det er det, fordi det virkelig er noget, der splitter vælgerne, også på tværs af partiskel. For eksempel for Venstre vil jeg tro, at en stor del af baglandet er skeptiske overfor at hæve grænsen, mens andre vil finde det helt uacceptabelt ikke at gøre det.« 

Joachim B. Olsen har selv taget stilling til grænsen, som han mener, bør blive, hvor den er. Og kigger han i krystalkuglen tror han ikke, det ender med en grænsen ved 18. uge, som Etisk Råd nu anbefaler: 

»Jeg kan godt forestille mig, at man lander på 15. uge fra politisk side. En grænse, som så få som muligt bliver rigtig sure over, og så få som muligt bliver rigtig glade for. Så et rigtig kompromis. Men det er bare et bud.« 

Se B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, diskuterer abortgrænsen med Sex og Samfunds generalsekretær, Majbrit Berlau: