Østjyllands Politi har meddelt Aarhus Kommune, at politiet lukker sagen om den skandaleramte skole Søndervangskolen i Aarhus. Vel at mærke uden at indlede en efterforskning, da politiet vurderer, Folkeskoleloven ikke er blevet overtrådt.

Den tidligere skoleleder Rani Hørlyck, der fratrådte sin stilling, da sagen rullede i efteråret, er glad på skolens vegne for, at politiet nu har sat et punktum.

»Det har været et hæsligt forløb, som har været helt urimeligt over for elever og forældre på Søndervangskolen, så jeg er glad for, at politiet har slået fast, at tavshedspligten ikke er brudt. Samtidig er de mange uhyrlige anklager afvist eller ikke påvist. Tilbage står kun tildeling af uberettiget ekstra tid til de skriftlige prøver i 2016 og en enkelt skriftlige prøve i 2017 - ved en fejltolkning,« siger den tidligere skoleleder til B.T.

Aarhus Kommune bad 21. december 2021 politiet vurdere sagen efter offentliggørelsen af en uvildig undersøgelse, hvor det fremgik, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af de fag, eleverne skal til prøve i, var blevet brudt.

Tavshedspligten er fastlagt i Folkeskoleloven og en overtrædelse vil være i strid med Straffeloven.

Men politiet har altså vurderet, at der ikke er grundlag for en videre efterforskning, og de har derfor lukket sagen.

Rådgivningsvirksomheden Pluss har ellers for Aarhus Kommune lavet en stor ekstern undersøgelse af forholdene og fundet det overvejende sandsynligt, at der er blevet videregivet oplysninger om de udtrukne prøvefag blandt skolens personale før tid.

'Der er førstehåndsfortællinger fra både nuværende og tidligere lærere om, hvordan de allerede kort efter, at skolen har fået meddelelse fra Undervisningsministeriet i februar, har fået at vide, at deres fag var udtrukket. Dette med henblik på at de kunne opprioritere det udtrukne fag og nedprioritere andre fag,' står der blandt andet i redegørelsen, der blev offentliggjort 14. december 2021.

Rani Hørlyck fortæller, at hun gennem hele forløbet har været 100 procent sikker på, at hun ikke selv personligt har brudt sin tavshedspligt i forhold til, hvilke fag der bliver udtrukket som prøvefag.

»Jeg har hele tiden vidst, at jeg ikke har haft nogen personlig del i de meget voldsomme anklager der er opstået omkring prøverne i 2016-2017, men som leder har jeg haft det øverste ansvar. Jeg fratrådte derfor, fordi jeg ikke kunne lade usikkerheden stå i vejen for skolen, som jeg nu oplever fuldstændig vingeskudt af sagen. Politiets klokkeklare udmelding har stor betydning for Søndervangskolens mulighed for at komme videre og genfinde sig selv efter denne orkan,« siger hun.

Martin Østergaard Christensen, direktør Børn og Unge i Aarhus Kommune, fortæller, at kommunen tager politiets konklusion til efterretning.

»Vi noterer os politiets tolkning af den lovgivningsmæssige ordlyd og vil lige bruge lidt tid på at granske afgørelsen,« siger han.

Kigger man nærmere på politiets begrundelse for at lægge sagen ned, skriver senioranklager Katrine Klausen i afgørelsen, at der i Folkeskoleloven foreligger en mulighed for, at lærere kan få oplysninger om prøvetrækket forud for offentliggørelsen. Og derfor kan det altså ikke være et brud på tavshedspligten, at andre end skoleledelsen har haft viden om, hvilke fag, eleverne skulle eksamineres i.

»Jeg er efterhånden ved at lande, men efter 35 års ansættelse i Aarhus Kommune er det klart, at jeg har skullet bruge lidt tid på at restituere. Men jeg er ikke et forbitret menneske, den slags vil jeg ikke bruge min tid på,« siger hun.

Hendes fratrædelsesperiode udløber officielt til udgangen af februar måned. Til foråret har hun planer om et længere ophold i Grækenland sammen med sin mand, og når hun kommer tilbage, regner hun med, at hun er klar til et nyt job. Hun er allerede nu i gang med flere forskellige dialoger om kommende job,  ligesom de frivillige hverv som formand for Red Barnet i Aarhus samt Foreningen for Gellerup Højskole fortsætter.

På Søndervangskolen er der er indsat en midlertidig skoleledelse frem til sommer, hvor en ny, permanent ledelse ventes at være på plads.