Der har længe været meget debat om den skandaleramte skole Søndervangskolen i Aarhus, der har været ramt af anklager om snyd med blandt andet afgangsprøver på skolen.

Siden da har Aarhus Kommune også bedt politiet om hjælp i spørgsmålet om, hvorvidt tavshedspligten kan være overtrådt i forbindelse med prøveforløb på skolen.

Nu har Østjyllands Politi meddelt Aarhus Kommune, at der ikke indledes efterforskning i spørgsmålet om et eventuelt brud på tavshedspligten.

Aarhus Kommune bad 21. december 2021 politiet vurdere sagen efter offentliggørelsen af en uvildig undersøgelse, hvor det fremgik, at tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelse af de fag, eleverne skal til prøve i, var blevet brudt.

Tavshedspligten er fastlagt i Folkeskoleloven og en overtrædelse vil være i strid med Straffeloven.

Men politiet har altså vurderet, at der ikke er grundlag for en videre efterforskning, og de har derfor lukket sagen. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det fremgår af politiets afgørelse, at spørgsmålet allerede en gang har været meldt til politiet. Også dengang blev det besluttet ikke at indlede en efterforskning. Denne afgørelse er stadfæstet af Statsadvokaten i Viborg 26. januar 2022.

Samtidig har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, meddelt Aarhus Kommune, at den afslutter sit enkeltsagstilsyn i forbindelse med Søndervangskolen.

Styrelsen vurderer, at der ikke er »begrundet mistanke om, at kommunens dispositioner på nuværende tidspunkt er i strid med folkeskoleloven, herunder at der pågår uregelmæssigheder på Søndervangskolen eller andre af kommunens skoler.«

STUK har oversendt sagens akter til Ankestyrelsen med henblik på en vurdering af, om der er grundlag for en tilsynssag, fremgår det af pressemeddelelsen.

»Vi tager politiets afgørelse om at lukke sagen om Søndervangskolen til efterretning. Samtidig noterer vi os styrelsens vurdering af, at der ikke er mistanke om brud på folkeskoleloven hverken på Søndervangskolen eller andre skoler,« siger direktøren for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

»Men det ændrer ikke ved, at vi sammen den lokale ledelse fortsat har en stor opgave med at støtte samarbejde, praksis og hverdag på Søndervangskolen.«

Uafhængigt af afgørelsen i sagen om prøvefag har STUK bedt Aarhus Kommune udarbejde en handleplan for Søndervangskolens faglige udvikling.

Handlingsplanen begrundes blandt andet med skolens lave faglige resultater samt udskiftning i skoleledelsen, der kan påvirke kontinuitet og forankring af de indsatser, som kommunen og skolen hidtil har iværksat.

I 2014 og 2015 lå gennemsnittet for læseprøven på Søndervangskolen på 4,8 og 4,2. I de år, som skolen er anklaget for at snyde i, steg skolens gennemsnit til 5,6 og 6,1. De efterfølgende år faldt gennemsnittet igen.

Tirsdag 14. december kom undersøgelsen af forløbet endelig, og den konkluderede, at der var tale om et »belastende arbejdsmiljø, utilstrækkeligt tilsyn og et uskønt forløb«.

Det fik Rani Hørlyck, som fratrådte sin stilling i forbindelse med sagen, til at reagere for første gang i sagens forløb.

»Jeg afviser alle beskyldninger om bevidst snyd og fusk. Rapporten sandsynliggør, at der har været uregelmæssigheder i prøverne i 2016 og 2017. For mig er der meget stor forskel på det og bevidst snyd, og jeg kan ikke læse mig til, at der skulle være dokumentation for det sidste,« sagde Rani Hørlyck til B.T. og fortsatte

»Jeg hverken kan eller vil beskyldes for de ting, som jeg aldrig kunne finde på. Den skole har været mit hjertebarn i mange, mange år. Jeg har altid vidst, det ikke var en popularitetskonkurrence at være skoleleder, men derfra og til at blive beskyldt for alle de ting har ikke været rart.«

Foruden skolelederen fratrådte viceskolelederen også sin stilling. Der er indsat en midlertidig skoleledelse frem til sommer, hvor en ny, permanent ledelse ventes at være på plads.

Du kan læse hele interviewet med den daværende skoleleder her.