Efter det blev opdaget, at elever på Søndervangskolen i Aarhus har snydt til afgangsprøver, har skolen oplevet massiv medieomtale.

Omtalen førte først til en redegørelse i kommunens Børn og Ungeudvalg, så til spørgsmål fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, ligesom kommunen også selv har iværksat en intern undersøgelse af blandt andet prøveafvikling og tilsyn med skolen.

Og nu har det altså ført til, at skolen skal have ny skoleleder.

Skoleleder gennem 12 år Rani Hørlyck har nemlig på grund af det pres, der har været, ønsket at indgå i en fratrædelsesaftale, hvilket Aarhus Kommune har imødekommet.

Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse.

Også skolen viceskoleleder har valgt at fratræde sin stilling, og han vil også blive fritstillet indtil sin fratrædelse fra skolen.

Lisbeth Schmidt Andersen, der er Børn og Unge-chef i Aarhus Kommune, oplyser, at man snarest muligt vil forsøge at finde en midlertidig skoleleder og pædagogisk leder på Søndervangskolen.

Frem til skolestart, er det meningen, at de udover at understøtte ledelsen på skolen, skal fokusere på at genetablere tillid og skabe en tryg skoledag for elever og forældre - samt en god arbejdsplads for medarbejdere.

Den eksterne undersøgelse af Søndervangskolen vil fortsat forløbe som planlagt.