»Det er naturligvis ikke godt nok.«

Erkendelsen kommer fra den kommunale Ældre og Handicap-chef i Odense Kommune, Margrethe Kusk Pedersen, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed i denne uge gav plejehjemmet Lille Glasvej et påbud med den begrundelse, at der er »kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden« på stedet.

Et påbud, som forvaltningen har taget til efterretning.

»Vi tager det meget alvorligt,« skriver Margrethe Kusk Pedersen i et skriftligt svar til B.T..

Ældre og Handicap-chefen henviser til indholdet af den rapport, som altså blev offentliggjort i den forgangne uge.

Her fremgår det, at der er problemer med mangelfuld journalføring, uforsvarlig medicinhåndtering og manglende efterlevelse af instruksen for fravalg af livsforlængende behandling på plejehjemmet, som har 45 voksne beboere med svær hjerneskade.

Forhold, som kommunen ifølge Margrethe Kusk Pedersen medgiver, at der skal rettes op på.

»Derfor har vi også umiddelbart efter styrelsens besøg i marts udarbejdet en struktureret handleplan for at få rettet op på kritikken.«

»Det er dokumentation og instrukser, der er udfordringen. Det skal være i orden.«

Hvor ligger ansvaret?

»Ansvaret ligger i sidste ende hos ledelsen, og der har både ledelsen på det pågældende sted og jeg som overordnet chef et ansvar, ligesom vi har et fælles ansvar for at bringe tingene i orden,« skriver Margrethe Kusk Pedersen og henviser til, at der nu er iværksat kompetenceudviklingsforløb af både ledere og medarbejdere.

»Vi satte umiddelbart efter styrelsens besøg i marts gang i kompetenceudvikling af personalet. Desuden iværksatte vi øjeblikkelig en systematisk gennemgang af alle borgeres journaler og tog kontakt til de behandlingsansvarlige læger.«

Det er ikke første gang, at plejehjemmet Lille Glasvej er udsat for alvorlig kritik.

Netop medicinhåndteringen var et af omdrejningspunkterne i en usædvanlig kritisk rapport om forholdene på stedet, som Arbejdstilsynet afleverede i 2017.

»Det er ikke godt nok. Det må simpelthen ikke ske,« sagde den daværende forløbschef for erhvervet hjerneskade i Odense Kommune, Dorthe Rokkedal, dengang til TV 2 Fyn og tilføjede:

»Vi er nødt til at intensivere vores tiltag i forhold til borgerne, så de får den rette medicinering.«

Det er ikke første gang, at der er massive problemer på det sted. Hvorfor er der ikke rettet op på de problemer, der tidligere har været belyst?

»Der er blevet arbejdet intenst med dokumentation og medicinhåndtering på stedet gennem årene, og der har mig bekendt ikke været rejst kritik de senere år. Men det er der nu, og det handler vi på,« skriver den nuværende Ældre og Handicap-chef, Margrethe Kusk Pedersen.

»Generelt set er dokumentation dog et komplekst område, og vi har for nylig iværksat et arbejde med et kvalitetsløft af dokumentationen i hele forvaltningen.«

Andre læser også