(Denne artikel er opdateret med en rettelse)

Et hav af henvendelser fra utilfredse parkanter er strømmet til, efter B.T. skrev den første historie om parkeringsselskabets Apcoa og deres fakturaer.

Parkanterne har alle det tilfælles, at de føler sig uretfærdigt behandlet af parkeringsselskabet, som flere af parkanterne mistænker for systematisk at snyde.

»De er nogle plattenslagere, der kun kan opretholde deres firma, fordi de kræver penge for parkering, som er betalt,« siger Inga Smidestrup.

Nedenfor kan du køre musen over 16 af parkanterne og få deres historie med Apcoa. De har alle 16 sendt dokumentation for, at de har betalt for parkering.

I alt har B.T. modtaget 79 henvendelser fra parkanter, der er utilfredse med Apcoa. B.T. har gennemgået 16 af parkanternes dokumentation.

Særligt én fortælling går igen fra mange af parkanterne. De fortæller, at de på Dyrehavsbakkens parkeringsplads har betalt 80 kroner for parkering, men har efterfølgende fået en opkrævning fra Apcoa på 590 kroner, fordi Apcoa mener, parkanterne har tastet nummerpladen forkert.

Af opkrævningen dækker de 510 kroner over kontrolgebyr, og de resterende 80 kroner er for selve parkeringen. Parkering, som de alle mener at have betalt for i første omgang, og de er derfor utilfredse med at skulle betale de 80 kroner igen, da de mener, det er dobbeltbetaling.

»Det er en pengemaskine, som vejer profit over anstændighed og god forretningsskik. Jeg tror, de har ansat en juridisk, som har til opgave at afvise alt og udstikke dobbelt parkeringsafgift og gebyrer,« siger Niels Hoen til B.T.

B.T. har ad flere omgange forespurgt et interview med Apcoa. Selskabet ønsker ikke at stille op og vil kun svare skriftligt med begrundelsen, at, det er 'særligt hensigtsmæssigt, da der netop er tale om skrevne artikler'.

I et mailsvar giver Apcoas direktør, Michael Christensen, dog udtryk for, at han ikke er enig i parkanternes opfattelse af, at der er tale om dobbeltbetaling.

»Der opkræves ikke dobbeltbetaling for parkering på parkeringspladsen ved Dyrehavsbakken,« skriver Michael Christensen.

Og netop det har Dyrehavsbakken og Apcoa også en aftale om. Det har Bakkens direktør, Ole Andersen, tidligere fortalt B.T.:

»Vi har en aftale med Apcoa om, at hvis gæsten har betalt og handlet i god tro, så skal de ikke pålægges en bøde,« svarer Ole Andersen til B.T, der spørger, om det er i orden, at Apcoa sender en faktura på 590 kroner, fordi en nummerplade er indtastet forkert.

Og dén aftale mener Apcoas direktør, Michael Christensen, at selskabet lever op til:

»Vi har overholdt og overholder den til enhver tid gældende aftale med Dyrehavsbakken. Kunder, der parkerer og betaler for den pågældende parkering, bliver således ikke opkrævet anden betaling for parkering, ligesom at der ikke opkræves en kontrolafgift,« skriver Michael Christensen til B.T.

Trods B.T.s dokumentation for, at betalende parkanter på Dyrehavsbakkens Parkeringsplads får fakturaer grundet forkert indtastet nummerplade, mener Bakkens Ole Andersen også, at Apcoa lever op til aftalen med forlystelsesparken.

»Jeg synes, de lever op til den aftale, vi har med dem. Vi har fra start ikke taget højde for, at folk taster forkert registreringsnummer, det har vi set har været et problem, og det har vi ændret på. For har folk tastet forkert, skal ikke have en bøde,« siger Ole Andersen.

Her henviser han til, at han tidligere har fortalt B.T., at Dyrehavsbakken og Apcoa har et nyt system på vej, hvor det bliver opdaget, når gæsterne indtaster forkert nummerplade. Den bliver nemlig scannet ved indkørsel til p-pladsen.

Flere af parkanterne, der har kontaktet B.T., fortæller dog om nye sager, hvor Apcoa fastholder fakturaen ved Bakken, selvom parkanterne klager.

B.T. har spurgt Ole Andersen, om Dyrehavsbakken får procenter af Apcoas inddrevne afgifter på Dyrehavsbakkens parkeringsplads, men det ønsker han ikke at svare på:

»Bakken ønsker ikke at udtale sig om forretningsaftaler,« siger Ole Andersen.