Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

En fiskers kamp for det kystnære havmiljø havner nu på bordet hos miljøminister Lea Wermelin (S).

Venstre og SF rejser nemlig nu spørgsmål i sagen om det 'klagegebyr' på 130.000 kroner, som Miljøstyrelsen har afkrævet erhvervsfisker Hans Jacob Jensen fra Kerteminde som en forudsætning for, at han kan få sin klage over dumpning af slam i bælthavet behandlet ved et nævn.

Kravet er da efter alt at dømme også stillet uden hjemmel i lovgivningen, vurderer en professor i forvaltningsret.

»Det er et meget stort beløb for en mindre fisker,« lyder det fra Rasmus Nordqvist (SF).

Også fra Venstres Erling Bonnesen er der spørgsmål på vej til ministeren på baggrund af sagen om fiskeren fra Kerteminde og B.T.s belysning af historien.

Erhvervsfisker Hans Jacob Jensen oplever, at de såkaldte 'klaptilladelser', der er givet til havnene i Odense og Kalundborg, og som har medført dumpning af slam i bælthavet, har påvirket livet under havoverfladen og dermed også hans indtjening som fisker.

Derfor har han bedt Miljøstyrelsen om at få nedsat et nævn til at vurdere sagen, hvilket han har ret til ifølge fiskeriloven.

Styrelsen har dog alligevel stillet som betingelse, at Hans Jacob Jensen viser, at han er i stand til at betale for at få sin sag nævnsbehandlet.

Beløb: 130.000 kroner.

Et beløb, som har fået SFs Rasmus Nordqvist til tasterne. Han har nu stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin.

»Vi står lige nu og skal forholde os til klapning, og så er vi også nødt til at forholde os til klagemulighederne,« siger Rasmus Nordqvist.

Særligt spørgsmålet om hjemmel er Erling Bonnesen optaget af at få ministerens forklaring på.

Foto: Ann-Sophie Holm
Vis mere

»Man løfter jo øjenbrynene, når en juraprofessor tydeligt siger, at ministeriet kan have et forklaringsproblem med manglende lovgrundlag.«

»Vi lever i et demokratisk styret retssamfund og heldigvis ikke i en bananrepublik. Det er kritisabelt, at der er usikkerhed om, hvorvidt der er lovgrundlag for det, ministeriet foretager sig.«

Hele debatten om klapning og dumpning af slam på havets bund er højaktuel i disse måneder – aktualiseret af etableringen af Lynetteholmen og kritikken af dumpning af slam i Køge Bugt.

Det er da også i denne kontekst, historien vækker interesse i SF.

»Det handler generelt om indsatsen mod klapning. Det er en udfordring i hele landet. Jeg vil gerne have, at ministeren forholder sig til det store billede,« siger Rasmus Nordqvist (SF).

»Jeg vil gerne have svar på, hvad ministerens holdning er til det indholdsmæssige i det,« lyder det fra Erling Bonnesen.

Hovedpersonen selv, Hans Jacob Jensen, har tidligere beskrevet sagen om den høje sikkerhedsstillelse som »useriøs«.

»Det er helt ude af proportioner. Det er jo et beløb, som de færreste kan eller vil betale for at få afgjort en ganske ordinær klagesag,« siger Hans Jacob Jensen.

Egentlig vil han bare gerne have myndighederne til at forholde sig til betydningen af dumpning af slam på havets bund.

»Jeg vil gerne have afgjort, om man kan ødelægge naturen så meget uden at kompensere folk ordentligt,« forklarer Hans Jacob Jensen.

Andre læser også