Skibets bund deler sig i to. Flere hundrede ton slam glider ud i vandet i Køge Bugt.

Det blågrønne vand farves gråt, mens slammet langsomt glider mod bunden. B.T. er sejlet ud i bugten og har som det første medie filmet dumpningen af slam.

Siden 6. januar har tre skibe i døgndrift sejlet fra København til Køge Bugt.

I alt 207 gange har skibene sendt slam ud i vandet på samme måde, som du kan se i videoen i toppen af artiklen. Det svarer til over 200.000 kubikmeter.

Slammet er gravet op fra havbunden i Københavns Havn, fordi der her skal skabes en gigantisk kunstig ø kaldet Lynetteholmen.

Bunden er for blød til at være fundament for byggeriet, og derfor graves slammet op fra bunden og sejles til Køge Bugt.

Det har skabt enorm kritik – ikke kun fra miljøorganisationer, men også fra syv borgmestre på tværs af partier.

Borgmestrene har til gengæld det til fælles, at de repræsenterer kommuner, der grænser op til Køge Bugt.

Også Sveriges regering forlanger nu et stop for dumpningen af slam.

I et brev til den danske regering beskriver den svenske miljøminister, Annika Strandhäll, sine bekymringer for havmiljøet.

Svenske myndigheder har understreget, at dumpningsstederne i Køge Bugt er uegnede, især når det gælder forurenede muddermasser, skriver Annika Strandhäll til den danske transportminister, Trine Bramsen, der er den ansvarlige minister.

Den svenske minister afslutter brevet med et ønske om, at Bramsen i den nærmeste fremtid på ny vil diskutere projekt Lynetteholmen med Sveriges regering.

På Christiansborg får brevet straks to af regeringens støttepartier til at reagere.

Radikale Venstre er tilhænger af projekt Lynetteholmen, men partiet kræver ligesom Sverige, at forureningen af vandet i Køge Bugt ophører.

»Det er fuldkommen utænkeligt, at den danske regering kan tillade fortsat dumpning af slam i Køge Bugt, efter den svenske regering har meldt så klart og tydeligt ud,« siger miljøordfører Zenia Stampe. Hun mener, at der skal findes en alternativ løsning.

Enhedslisten – der længe har været modstander af Lynetteholmen – kalder Trine Bramsen i samråd.

»Hun skal svare på, hvad hun har tænkt sig at svare den svenske miljøminister,« siger transportordfører Henning Hyllested.

B.T. har spurgt Trine Bramsen om en kommentar til brevet fra den svenske miljøminister. Trine Bramsen er dog stadig ved at danne sig et overblik.

»Jeg er efter min tiltrædelse som minister ved at danne mig et overblik over såvel problemstillinger og interessenter. Lynetteholm er et stort projekt, og jeg synes, det er både vigtigt og rigtigt at sætte mig ind i alle aspekter,« skriver Trine Bramsen i et skriftligt svar.

Dumpningen af slam foregår kun i vinterhalvåret. Derfor stopper det midlertidig 31. marts 2022, men genoptages igen i oktober.