Coronapandemien har været en dyr affære for rigtig mange i løbet af de sidste 20 måneder. I Københavns Kommune er prisen i 2021 blevet langt højere end ventet.

Intet mindre end 604 millioner kroner har Københavns Kommune i coronarelaterede merudgifter eller manglende indtægter siden årsskiftet.

Det stod værst til i årets første halvdel, hvor budgettet blev overskredet med hele 411 millioner kroner på tværs af kommunens forvaltninger.

Værst er det stået til i Børne- og ungdomsforvaltningen, hvor merudgifterne løber op i 202,5 millioner kroner.

Det er blandt andet ekstrarengøring i dagtilbud og skoler (+127 mio.) og udgifter til Falck (+35 mio), der har fået budgettet til flyde over.

B.T. København kunne i forbindelse med valgkampen beskrive, hvordan Københavns Kommune i fremtiden budgetterer med at hente store millionbeløb ind på betalingsparkering og p-bøder.

I coronabudgetopgørelsen for 2021 står det klart, at den manglende parkeringsaktivitet har kostet kommunen, hvoraf størstedelen er manglende indtægter for p-billetter. P-bødernes andel af de manglende indtægter fremgår ikke.

B.T. har været i kontakt med økonomiforvaltningen, der håndterer alle sager om corona i kommunen, samt Lars Weiss' overborgmesterkontor.

Økonomiforvaltningen forklarer, at corona-realterede merudgifter i denne størrelsesorden var forventet.

Andre læser også