Erik Skov Pedersen var i begyndelsen af året så besat af at skjule sit omfattende bedrageri, at han forfalskede skattepapirer for tre år og fik dem trykt i Ekstra Bladet.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Under overskriften 'Se mine selvangivelser' skrev Ekstra Bladet den 18. januar 2011, at Skov Pedersen “er så træt af sit image som fallent og dét, der er værre, at han helt usædvanligt fremlægger sine selvangivelser” for årene 2008 og 2009, samt en forskudsopgørelse for 2010. Af dokumenterne fremgik det, at Erik Skov Pedersen havde en skattepligtig indtægt på henholdsvis 1.028.000 kr., 1.427.000 kr. og 1.505.000 kr. i årene 2008, 2009 og 2010.


Men det var løgn for forfalskninger. Under et retsmøde i går i Østre Landsret, hvor Erik Skov Pedersen er tiltalt for dokumentfalsk og bedrageri mod det jynske ejendomsfirma KJ Ejendomsinvest, kom det frem, at han i 2008 og 2010 har opgivet sin skattepligtige indkomst til nul kroner. I 2009 tjente han godt 500.000 kroner.

Med andre ord havde Erik Skov Pedersen forfalsket sine skattepapirer for tre år og fået dem trykt i Ekstra Bladet - efter alt at dømme for at overbevise de daværende samarbejdspartnere om, at han havde styr på sin økonomi.

B.T. indledte i januar en kritisk artikelserie om Erik Skov Pedersens privatøkonomi og beskyldninger om, at han blandt andet havde forfalsket sin mors underskrift for at kunne optage lån.

Disse artikler blev bragt samtidig med, at Erik Skov Pedersen med andre falske underskrifter havde held til at få det fynske firma KJ Ejendomsinvest til at udbetale ham til at i alt 5,4 millioner i honorar for at formidle salg af ejendomsprojekter.

Erik Skov Pedersen havde fabrikeret falske underskrifter og emails for at give KJ Ejendomsinvest det indtryk, at flere store byggeprojekter var solgt - derpå fik Skov Pedersen udbetalt sit millionhonorar og det fynske firma begyndte byggerierne. Men alt var opdigtet: Projekterne var aldrig solgt og det fynske firma står nu tilbage med et milliontab og usolgte ejendomsprojekter.

I januar, hvor Ekstra Bladets artikler om Erik Skov Pedersens “sunde økonomi” blev trykt, håbede Skov Pedersen stadig, at KJ Ejendominvest ikke opdagede hans svindel. Derfor lagde han sine - falske - selvangivelser frem.

Artiklerne blev bragt over to sider i Ekstra Bladet, hvor Erik Skov Pedersen er citeret for at sige, at “det har været op ad bakke, men det går den rigtige vej. Jeg regner med at tjene pænt i 2011.”

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Ekstra Bladet.