Parterne er enige, og dermed er den nye finanslov på plads.

Den vil blive præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet klokken 14.30.

Det erfarer flere medier, heriblandt B.T. selv og Børsen.

Der er tale om en bred aftale med både De Radikale, SF, LA og Dansk Folkeparti.

En af aftalens detaljer er ifølge Børsen, at aktiesparekontoen hæves fra 106.600 kroner til 135.000 kroner. Den særlige konto blev indført af VLAK-regeringen og giver mulighed for, at man betaler 17 procent af afkastet frem for den normale beskatning på henholdsvis 27 og 42 procent.

Ifølge Børsen har SF også fået politik igennem i forbindelse med forhandlingerne, hvor det skulle dreje sig om tvillingebarsel og en forhøjet bevilling til Klimarådet, der ellers stod til at udløbe til nytår.

Eftersom SVM-regeringen har et flertal, kunne regeringen egentlig have valgt at gennemføre finansloven selv, men det har været et ønske at skabe en bredere opbakning til finansloven.

B.T. erfarer fra flere sider en række punkter, som er med i finansloven.

 • En forlængelse af Klimarådet.
 • En taskforce, der skal håndtere PFAS-problematikken.
 • Flere forhold i psykiatriaftalen fremrykkes.
 • Loftet for aktiesparekonto forhøjes.
 • Ligestilling mellem kønnene i forhold til tilbud, der skal hjælpe voldsudsatte.
 • Barsel til tvillingeforældre forlænges.
 • Indsats for højtbegavede børn styrkes.
 • Videnscenter for ældre.
 • Kulegravning af alkoholbehandling, som ønskes forbedret.
 • Dyrenes Vagtcentral styrkes.
 • Havnaturfond. Den skal blandt andet kigge på naturens udvikling i forbindelse med anlægning af vindmølleparker i havet.
 • Initiativer til etablering af demokratiske virksomheder.