Opdateret: Artiklen er oprindelig blevet bragt hos Business.dk i 2014

Helt ekstraordinært bankede direktør Henrik Steen Madsen og Helle Lundgren Totalkredit på plads, da selskabet fordoblede bidragssatsen på parrets realkreditlån. Imens må de realkreditkunder, der ikke klager, sluge betydelige prisstigninger.

Ligesom mange andre boligejere modtog Henrik Steen Madsen og Helle Lundgren sidste år et brev om, at bidragssatserne på deres realkreditlån ville stige. Men Henrik og Helle gjorde, hvad de færreste gør. De tog kampen op med deres realkreditinstitut, Totalkredit, efter at instituttet ud af det blå havde varslet en fordobling af parrets bidragssatser.

»For mig virker konkurrencesituationen på realkreditmarkedet helt omvendt. Det virker, som om man konkurrerer om, hvem der kan hæve gebyrerne mest. Og her fører Totalkredit klart,« siger Henrik Steen Madsen.

Henrik og Helle er vrede og forargede over, at Totalkredit er så griske, og at selskabet kan slippe afsted med at gennemføre så voldsomme prisstigninger over for selskabets flere hundrede tusinde kunder. Prisstigninger, der giver Totalkredit en ekstra løbende indtægt på et stort trecifret millionbeløb. Alene i årets første tre måneder har Totalkredit øget indtægterne med 178 mio. kroner – alene på baggrund af stigningen i bidragssatserne sidste år.

Henrik og Helle er ressourcestærke og havde både kræfter og evner til at tage slåskampen med Totalkredit. Det er dog langtfra alle, der har mulighed for det, og de må derfor æde de store prisstigninger, hvilket forarger Henrik og Helle.

»Det er jo urimeligt, at bare fordi vi har ressourcer til at tage den kamp, droppes vores prisstigninger. Hvad med den forhøjelse, som min datter, der lige har købt lejlighed, har fået? Og alle de andre, der ikke har orket at klage eller har gennemskuet størrelsen af forhøjelsen. De svagest stillede kunder, der ikke har ressourcer til at tage kampen op, får stadig regningen. Realkreditinstitutioner udnytter de svage kunder og lader de stærke slippe,« siger Henrik Steen Madsen.

Til daglig er Henrik adm. direktør i softwarevirksomheden VOCAST, der sælger presseværktøjer til kommunikationsfolk i de nordiske lande, og Helle er alternativ behandler med egen klinik. De har sammen et hus i Charlottenlund og et sommerhus i Liseleje. De har et lån i hvert af husene, og det var på disse to lån, at Totalkredit sidste år i et brev gjorde opmærksom på de væsentlige prisstigninger på trods af, at parret altid har betalt alt til tiden.

På det første lån ville bidragssatsen stige fra 0,8 pct. til 1,85 pct. svarende til en forhøjelse af ydelsen på over 10.000 kroner årligt. Hidtil havde de betalt knap 8.000 kr. årligt, nu skulle de betale over 18.000 kroner årligt. På det andet lån blev bidraget sat op fra 7.800 kroner årligt til 12.800 kroner.

Henrik troede dårligt sine egne øjne og tog kontakt til Totalkredit for at spørge, om det virkelig kunne være rigtigt.

»Totalkredit sagde, at det kunne de sagtens gøre. At det var helt lovligt, og at hvis jeg var utilfreds, kunne jeg bare klage. Det er da muligt, at det er lovligt, men det er bare fuldstændig urimeligt. Alle andre steder er der konkurrence, men det er der altså ikke på realkreditmarkedet. Hvordan kan man ellers sætte priserne op med 100 pct.,« siger Henrik Steen Madsen.

Han valgte at klage. Først til Totalkredit og efterfølgende til Realkreditankenævnet. Hans argumenter var, at prisstigningerne var urimelige, og at det i materialet fra Sydbank, der havde ageret sælger af lånet, var omtalt, at renten kan variere, men ikke at bidraget kan variere.

Totalkredit påpegede derimod, at det fremgår af pantebrevet og en udleveret långuide fra Totalkredit, at bidraget kan ændres. Men det er ikke godt nok fra Totalkredits side, mener Henrik Steen Madsen.

»De dokumenter ankom i et stort bundt, hvor bankrådgiveren havde sat en lille gul mærkat, hvor vi skulle underskrive. Såfremt afsnittene om bidraget er noget, der er vigtigt for indgåelse af aftalen, bør dette klart fremgå af markedsføringen af lånet og i særdeleshed salgsmaterialet, som sælgeren, altså Sydbank, fremsendte. Det skete ikke,« lyder det fra Henrik Steen Madsen.

Herefter lå sagen hos Realkreditankenævnet, men Henrik Steen Madsen havde sideløbende kontakt med Totalkredit. En dag tilbød Totalkredit at kvitte prisstigningerne, mod at Henrik og Helle trak klagen tilbage.

»Er det ok med dig, hvis vi lukker sagen ved Realkreditankenævnet. Så får du dit klagegebyr tilbagebetalt,« skrev Totalkredit i en mail og bekræftede efterfølgende, at prisstigningerne droppes.

Totalkredit ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men adm. direktør Troels Bülow-Olsen oplyser, at selskabet har haft 15-20 sager i Realkreditankenævnet det seneste år omkring bidragsjusteringer, hvor kunderne har tabt sagerne. Han oplyser videre, at når Totalkredit får en klage, kigger de på, om de et eller andet sted i forløbet har begået en fejl. På den baggrund indgås der af og til forlig.

»Vi har lavet bidragsstigninger sidste år, og det afføder selvfølgelig nogle klager. Men vi har vel en 10-15 ankenævnssager om året blandt vores 550.000 kunder. Og der er ikke nogen sager, hvor vi siger, at det var forkert at lave bidragsjusteringen. Hvis vi har indgået et forlig, så er det, fordi sagsbehandlingen ikke var god nok. Kunderne skal ikke have en dårlig oplevelse. Vi bestræber os på at give kunderne en god oplevelse hos os,« siger Troels Bülow-Olsen og oplyser, at der på den baggrund indgås 15-20 forlig om året.