Nye oplysninger i skandalen om Se og Hørs brug af en kilde, der ulovligt leverede kreditkortoplysninger om kendte og kongelige, tyder på, at Aller Medias direktion ikke stoppede brugen af kilden af ‘moralske’, presseetiske eller juridiske årsager - men fordi Aller Media frygtede at blive afsløret af skattevæsenet.

Se og Hør betalte i en periode fra maj 2008 og op imod fire år frem 10.000 kr. sort om måneden til den 45-årige it-specialist med tilknytning til Nets, der leverede de ulovlige oplysninger.

Det skete ved at refundere it-specialistens udgifter til middage, kameraer og andre gadgets. I en periode blev kilden dog angiveligt aflønnet hvidt, siger en kilde.

Af en mail, dateret den 1. juli 2010, fra daværende chefredaktør Kim Henningsen til fem ledende medarbejdere på Se og Hør, skriver Henningsen, at han ‘efter en nærmere overvejelse og snak med Ingdal’ - Aller Medias udgiverdirektør Per Ingdal - ‘er jeg nået frem til at Kopping og Ken B og de øvrige medarbejdere kun får en flig af den fulde historie omkring baggrunden for at stoppe samarbejdet med PBS-manden. Vi tør ikke risikere, at der pludselig løber en historie om at Se og Hør frygter skattevæsenet, især ikke på baggrund af den senere tids lækager. I bedes derfor holde de informationer, I har fået, meget tæt på kroppen.’

Mailen efterlader det indtryk, at Se og Hør frygtede at Skat ville opdage de ‘sorte’ udbetalinger - og at det i virkeligheden var årsagen til, at brugen af kilden skulle stoppes.

I efteråret 2010 var situationen ifølge BTs oplysninger den, at Se og Hør skyldte kilden 80.000 kroner, der af ukendt grunde ikke var betalt. Ugebladet skal have betalt af på gælden ved i flere omgange at give kilden beløb i størrelsesordenen 20.000 kr. til 30.000 kr..

Mailen fra chefredaktør Kim Henningsen fra juli 2010 afslører desuden en del af det dobbeltspil, der angiveligt i disse måneder fandt sted på Se og Hør.

Det står i dag klart, at kilden blev knyttet til ugebladet i maj 2008 og først blev ‘fyret’ enten meget sent i 2011, eller i første halvdel af 2012.

Udgiverdirektør Per Ingdal hævder imidlertid i anden mail, BT torsdag fremlægger, at han beordrede brugen af kilden stoppet i sommeren 2009, da chefredaktør Kim Henningsen tiltrådte, men alligevel diskuteres ophør af brug af ‘PBS-manden’ nu i en nyere mail fra juli 2010. Det er uklart, om det betyder, at Per Ingdal vidste eller godkendte, at brugen af kilden fortsatte.

Journalist Ken B Rasmussen beskriver i sin bog ‘Livet, det forbandende’ - og han bekræfter, at de oplysninger er korrekte - at chefredaktør Kim Henningsen i 2010 af Aller Medias direktion blev bedt om at stoppe brug af kilden, men Henningsen instruerede de to journalister, der ‘førte’ kilden - Ken B Rasmussen og Kasper Kopping - om alligevel at fortsætte. Men samtidig gav chefredaktør Kim Henningsen altså andre af bladets medarbejdere det indtryk, at kilden ikke længere blev brugt.