Der er historisk hjælp på vej til ofre for voldtægt.

Blandt andet kan samtykke og frivillighed i forbindelse med sex være på vej på skoleskemaet.

Det fremgår af endnu en række anbefalinger fra et ekspertpanel nedsat af Justitsministeriet.

Anbefalingerne er den anden omgang, som panelet kommer med, efter de blev nedsat af den forrige justitsminister, Søren Pape Poulsen (K), og siden genetableret af Nick Hækkerup (S) efter B.T.s afsløringer af voldsomme mangler på området.

De nye anbefalinger har fire helt konkrete tiltag.

Det første består i, at Justitsministeriet skal indhente erfaringer fra andre lande, når det gælder behandlingen af ofre for overgreb, som ofte er stærkt traumatiserede. Det er et stort problem for mange ofre, som B.T. har kunnet beskrive i serien 'Voldtaget'.

Det andet tiltag er et forslag til Børne- og Undervisningsministeriet om, at samtykke og frivillighed skal indgå i skolernes seksualundervisning.

Et tredje tiltag kommer til at spille sammen med den kommende ændring, hvor samtykke skal skrives ind i voldtægtslovgivningen. I den forbindelse ønsker ekspertpanelet, at der igangsættes en kampagne, som skal oplyse om netop samtykke og frivillighed.

Som et sidste tiltag ønsker ekspertpanelet at nedsætte et 'korps' af bistandsadvokater, som kan være med fra det øjeblik, et offer anmelder en voldtægt, og hele vejen gennem systemet.

Tidligere på året kom panelet med tre andre tiltag, som alle straks blev igangsat af Søren Pape Poulsen. Også den nuværende justitsminister ser positivt på de nye tiltag, som forventes implementeret løbende.

»Jeg er taknemmelig for, at ekspertpanelet har brugt deres viden og indsigt til at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre forholdene for ofre for voldtægt,« siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse og uddyber:

»Voldtægt er en af de mest krænkende forbrydelser, et menneske kan udsættes for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ofrene. Nu vil vi se nærmere på de anbefalinger, som panelet er kommet med. Og i det nye år ser jeg desuden frem til at modtage Straffelovrådets forslag til en ny voldtægtsbestemmelse.«

Som B.T. tidligere har beskrevet, anslås det, at mere end 5.000 kvinder udsættes for overgreb årligt. Kun et fåtal af dem anmelder overgrebet – og endnu færre ser deres voldtægtsmand endegyldigt dømt.

Og der er da også tilfredshed hos regeringens støttepartier.

»Der vurderes årligt at være over 5.000 voldtægter eller voldtægtsforsøg med kvinder som ofre, mens kun 69 i 2018 blev fundet skyldige. Det lave antal skyldige viser, at voldtægtsofres retssikkerhed er udfordret,« siger De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, der bakkes op af Enhedslistens Rosa Lund.

»Jeg er meget tilfreds med anbefalingerne, de er spot on og underbygger Enhedslistens mangeårige arbejde for at få en samtykkelov, som nu også kommer til foråret. Nu starter arbejdet med at få anbefalingerne gjort til virkelighed, men med den her rapport som udgangspunkt er vi et skridt tættere på at være i mål,« siger hun.