Over 14 millioner kroner. Måske endda tættere på 15.

Det er, hvad den droppede sag mod tidligere FE-chef Lars Findsen menes at have kostet de danske myndigheder – og dermed de danske skatteborgere. Og beløbet kan meget vel vise sig at være endnu højere i realiteten.

Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har bedt justitsministeren om en redegørelse for, hvad sagen har kostet staten.

Beløbet er et skøn over de udgifter, som politi, anklagemyndighed og domstole har haft i forbindelse med den meget omtalte og opsigtsvækkende straffesag om lækkede statshemmeligheder, der blev droppet i efteråret.

I skønnet er omkostningerne hos PET, FE, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet ikke regnet med. 

Fra ministeriernes side lyder det, at det ikke er muligt at opgøre eventuelle omkostninger på sagsniveau. Fra efterretningstjenesterne er forklaringen, at man – med henvisning til særlige rammer for fortrolighed – ikke kan besvare spørgsmålet.

Til gengæld har de øvrige myndigheder leveret en detaljeret gennemgang af arbejdet med sagen.

Eksempelvis fremgår det af besvarelsen, at National enhed for Særlig Kriminalitet – også kaldet NSK – i 2022 sendte fem efterforskere til Østjylland for at hjælpe den lokale politikreds.

Her lagde medarbejderne sammenlagt cirka 5.775 mandetimer. Dertil kommer cirka 25 timer, hvor NSK i øvrigt hjalp Østjyllands Politi med særligt kriminalteknisk bistand.

Samlet set menes sagen at have kostet politikredsene omtrent 7,3 millioner kroner i løn, husleje, overhead til it og lignende, står der.

Yderligere cirka 300.000 er forbundet med ikke nærmere definerede sagsomkostninger.

Hos den lokale anklagemyndighed har én specialanklager brugt cirka 2800 timer på sagen fra december 2021, hvor Lars Findsen blev anholdt i Københavns Lufthavn, og i årene frem.

Dette har kostet i omegnen af to millioner kroner.

Hos Statsadvokaten i Viborg er der lagt yderligere 2250 mandetimer og hos Rigsadvokaten 1950 timer.

I alt – på tværs af politi og anklagemyndighed – er der lagt omtrent 12.800 timer i sagen, som har kostet myndighederne cirka 13,7 millioner kroner. 

Hos domstolene, hvor både Retten i Lyngby, Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret i tidens løb har været inde over sagen, har man ikke lavet en egentlig opgørelse over arbejdstimer.

Man kommer dog med et bud på de samlede udgifter, som estimeres at ligge mellem 800.000 og 1,2 millioner.

Her har man ikke medregnet de 211.800 kroner – eksklusiv moms – som Lars Findsens forsvarer foreløbigt har fået i salær.

Ej heller er der i besvarelsen taget højde for, at Lars Findsen, der sad varetægtsfængslet i 70 dage, nu vil have erstatning for »de strafprocessuelle tvangsindgreb og tort«.

Dette, efter sagen 1. november sidste år blev droppet, da anklagemyndigheden efter kendelse fra Højesteret ikke kunne få lov til at føre den bag lukkede døre.

Lyt med når B.T.s kriminalredaktion hver uge går helt tæt på aktuelle emner, den kriminelle underverden og store efterforskninger.