Foto: Bjarne Lüthcke

Rigspolitiet har kun overholdt udbudsreglerne i 38 procent af tilfældene, når der er blevet hyret konsulenter. Det viser en ny rapport fra Rigspolitiet, som netop er blevet offentliggjort, og som bygger på 240 kontrakter for samlet 273 mio. kroner.

Og for 11 pct. af de undersøgte udgifter har det på grund af manglende dokumentation ikke umiddelbart været muligt at vurdere, hvorvidt de er afholdt i overensstemmelse med udbudsreglerne, mens der i ti procent af tilfældene kræves en yderligere juridisk gennemgang.

Altså er loven om udbudspligt med sikkerhed ikke overholdt i 41 procent af tilfældene, men tallet kan være helt op til 62 procent.

Bettina Jensen

I analysen indgår 240 kontrakter, hvilket dækker 87 pct. af de indgåede aftaler i perioden 1. januar 2015 til 1. september 2016 til en samlet værdi af 273 mio. kr. 8

Rapporten kommer i kølvandet på BT’s mange afsløringer af, hvordan afdelingschef Bettina Jensen  gav konsulenterne Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens opgaver til en værdi af mere end 43,3 millioner kroner på bare tre år fra 2011 til 2013. Konsulenterne har en fælles fortid i DR, og opgaverne kom ikke i de lovpligtige udbud eller blev annonceret.

Desuden blev en del af honorarerne til konsulenterne udbetalt på trods af, at der ikke var underskrevet kontrakter, ligesom aftaler uden budgetrammer var årsag til, at honorarerne eksploderede.

Bettina Jensen blev fyret i begyndelsen af februar måned.

Men nu viser det sig altså at problemet er langt mere omfattende.

»Der har været markante fejl i vores håndtering af indkøb på politiets område. Som politi har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at gældende regler overholdes. Det siger sig selv. Og som offentlig myndighed skal vi kunne redegøre for, hvordan borgernes skattepenge anvendes. Udbudsreglerne er borgernes garanti for, at ydelser leveres til rette pris og kvalitet. Nu skal vi have ryddet op,« siger rigspolitichef, Jens Henrik Højbjerg i en pressemeddelelse.

Audiens

Rapporten er opsigtsvækkende, fordi Rigspolitiets nu forhenværende økonomidirektør Nikolaj Veje af flere omgang har hævdet, at Rigspolitiet fik styr på dets brug af konsulenter efter et besøg fra Rigsrevisionen i 2014. Dengang konstaterede Rigsrevisionen, at der i mange af sagerne manglede dokumentation for, hvorfor den konkrete konsulent var valgt, ligesom der var kritik af, at konsulenten Christine Thorsen arbejdede for Rigspolitiet uden, at der var indgået kontrakter.

Det viser sig nu at være forkert.

Rigspolitiet konkluderer blandt andet selv i rapporten at ‘politiet i den undersøgte periode i væsentligt omfang ikke har overholdt udbudsreglerne ved indkøb af konsulentydelser’ ligesom der har været en mangelfuld dokumentations- og journaliseringspraksis, og at politiet ikke i tilstrækkeligt omgang har fuldt de interne retningslinjer’.

u

Som en direkte konsekvens af analysen iværksætter Rigspolitiet 6 nye tiltag for at sikre overholdelse af udbudsreglerne. Det omfatter bl.a., at Rigspolitiet beder et uafhængigt revisionsselskab gennemføre en ekstern revision af hele indkøbsområdet i politiet, så der skabes overblik over, hvor der er behov for at gennemføre udbud.

»Vi iværksætter en række meget håndfaste kontrolprocedurer, ligesom vi iværksætter en grundig ekstern gennemgang af hele indkøbsområdet. Det er først som sidst mit ansvar, at politiet overholder reglerne. Jeg må erkende, at de tiltag, vi tidligere har taget, har været utilstrækkelige. Set i lyset af analysens konklusioner har vi brug for et fuldstændigt overblik over samtlige politiets indkøb. Samtidig giver en ekstern revision også mulighed for at få gennemlyst vores indkøbsprocedurer, så vi er sikre på, at reglerne overholdes,« skriver Jens Henrik Højbjerg i pressemeddelelsen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.