Når man bor i København, bor man de fleste steder tæt med mange andre mennesker.

Sjældent bliver det mere tydeligt, end når man selv eller disse andre holder fest med larm og musik.

Derfor er det også naturligt, at den slags giver grobund for konflikter mellem beboere i eksempelvis en opgang.

Det er en kendt sag, at man i flere områder af København oplever voldsomme gener fra nattelivet, flere steder også langt ud over hvad der er rimeligt.

Omvendt er København også en festlig storby, hvor man som indbygger må forvente, at der er mere larm, mere fest og mere musik i gaden, end der er ude på landet.

Af de ovennævnte årsager har den københavnske gadefest Distortion altid været et smertensbarn og delt vandene.

Elsket af dem, der deltager, ganske ofte hadet af beboerne i de områder, hvor festen er foregået.

For at sige det ligeud: Det kan være ganske euforisk at feste med københavnerne under Distortion i de gader, hvor biler og travlhed normalt hersker. Men det er svært at se det charmerende i fulde menneskers urinsøer i ens egen opgang og de bjerge af skrald og smadrede flasker, der ofte har ligget tilbage dagen efter.

Distortion er over årene vokset fra ingenting til en kæmpe begivenhed, og det er langtfra altid, at arrangørerne har været opgaven voksen.

Sine steder har det været ude af kontrol.

Omvendt viser den store interesse, at de gode ting ved festlighederne har en klar tiltrækningskraft på især de yngre københavnere.

Selvom det langtfra har løst alle problemer, har Distortion forsøgt at flytte sig rundt mellem forskellige bydele år efter år, så det ikke altid er de samme steder, der plages af den boomende bas, og man er også begyndt at afholde de store, afsluttende fester på den mere isolerede Refshaleøen, hvor færre beboere generes af larmen.

I forbindelse med dette års planlagte Distortion har Indre By Lokaludvalg dog sendt en ramsaltet kritik til Teknik- og Miljøudvalget, hvor de indtrængende bad politikerne afvise Distortions ansøgning.

Med stemmerne seks mod fire endte kommunen dog med give en tilladelse, der baner vejen for tre dages gadefest i af juni forskellige steder i København.

Efter flere år med nedlukning og begrænsninger trænger København til at danse og feste.

Løsningen er ikke at aflyse festen, for den har vi brug for. Men det skal planlægges ordentligt, der skal være nok toiletter, og der skal tages størst mulige hensyn.

Det er arrangørernes ansvar, at det foregår på en måde, så også de, der bor i byen, føler sig inviteret med til festen – og ikke kun til tømmermændene.