En tvist om udsmidte elever og sammensætningen af skolens bestyrelse fik angiveligt vrede forældre til at møde op på DIA Privatskole, så skolelederen så sig nødsaget til at tilkalde politiet.

Striden på DIA Privatskole i København tager fredag morgen endnu en uventet drejning.

I en besked til forældrene skriver skoleleder Michael Gravesen torsdag aften, at han er »blevet anbefalet« at holde skolen lukket. Dermed kunne børnene fredag ikke komme i skole.

Skolelederen henviser i den forbindelse til »elevernes sikkerhed«.

Til Berlingske oplyser skoleleder Michael Gravesen, at der ikke er tale om, at en myndighed har anbefalet lukningen.

»Vi er blevet anbefalet at lukke skolen,« lyder det blot.

Hvad er I bange for?

»Vi er bange for, at nogen igen kommer og kupper skolen.«

Du begrunder lukningen med en henvisning til »elevernes sikkerhed«. Hvad handler det om?

»Det er måske også lidt kraftigt at bruge. Men jeg skal jo sikre, at eleverne er trygge og sikre i skolen.«

Lukningen fredag er seneste udvikling i en sag, hvor en strid om sammensætningen af bestyrelsen på skolen senest kulminerede, da en gruppe forældre sidste fredag troppede op på DIA Privatskole.

Skolelederen så sig nødsaget til at tilkalde politiet, og souschefen tog flugten gennem et vindue.

På den anden side i konflikten holdt en større gruppe forældre til børn på friskolen krisemøde onsdag aften.

Beskeden til forældrene om skolens lukning fredag.

Men hvordan er tvist om en skolebestyrelse kommet så vidt?

Svaret afhænger af, hvem man spørger. Én udlægning er, at et tidligere, forsmået bestyrelsesmedlem laver ballade. En anden er, at skolens ledelse med trusler og straf forsøger at tvinge forældre til at blande sig udenom, hvem der sidder i skolens bestyrelse, fortæller kilder tæt på skolen.

Parterne er udelukkende enige om, at der er strid om sammensætningen af skolens bestyrelse.

Spørger man skoleleder Michael Gravesen, står et tidligere medlem af bestyrelsen, som den øvrige bestyrelse har erklæret inhabil og ekskluderet, bag balladen. Vedkommende skrev ifølge Michael Gravesen en fælles besked - »en protestskrivelse« - på skolens intranet.

»Der stod, at bestyrelsen var ulovlig, og det kan en bestyrelse jo ikke have siddende på sig. Der stod også, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det får han nogle (forældre, red.) til at skrive under på, og en del forældre har trukket underskriften tilbage,« siger Michael Gravesen.

Spørger man en forælder, som af hensyn til sine børn udtaler sig på betingelse af anonymitet, får man en anden udlægning.

Her lyder det, at skolens ledelse har sat sig imod en gruppe forældres ønske om en ekstraordinær generalforsamling.

»Der er to medlemmer i den nuværende bestyrelse, som ikke er valgt af forældrene. Derfor har en gruppe af os forsøgt at samle underskrifter ind, så vi kan få en ekstraordinær generalforsamling. Jeg har ikke gjort noget forkert, og det har mine børn heller ikke,« siger moderen, som bl.a. havde et barn i 9. klasse.

Hendes tre børn er alle blevet ekskluderet fra skolen henover juleferien.

»Det er koldt og kynisk at være så ligeglad med børnene. Det er vel ikke svært at forstå, hvorfor forældrene bliver så vrede, som de er,« siger hun.

Andre forældre fortæller til Berlingske, at flere efter ekskluderingen af en række børn - angiveligt med forældrenes illoyalitet som begrundelse - følte sig truede til at trække deres underskrift på begæringen om en ekstraordinær generalforsamling tilbage.

Skoleleder Michael Gravesen bekræfter, at flere børn kort før juleferien blev ekskluderet fra DIA Privatskole.

»Vi har skrevet breve ud til forældrepar til 19 børn. Nogle af de forældre, der ikke vendte tilbage, har vi haft en samtale med efterfølgende. De er ikke smidt ud. Vi har sagt farvel til forældre til 11 børn. Nogle af de forældre, vi har smidt ud, kommer ud af den blå luft den 19. januar. Resten har jeg beskrevet i et brev på skolens hjemmeside,« siger skolelederen, som mener, at det ekskluderede bestyrelsesmedlem står bag ideen om en ekstraordinær generalforsamling.

»Selve underskriftsindsamlingen er ikke problemet. Nogle forældre har arbejdet sammen med ham imod skolen - og så er det farvel og tak,« siger skolelederen.

Michael Gravesen vil ikke kommentere på striden om pladserne i bestyrelsen.

Bestyrelsen på DIA Privatskole har over for Berlingske ikke ønsket at kommentere sagen. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra det ekskluderede bestyrelsesmedlem.

Ifølge Michael Gravesen var vedkommende en del af den gruppe forældre, som mødte op på DIA Privatskole fredag og opførte sig så truende, at skolelederen så sig nødsaget til at tilkalde politiet.

En episode, han efterfølgende har beskrevet på den offentlige del af skolens intranet.

»Jeg anmodede gruppen af voksne om at få lov til at lukke min computer, hvor der er adgang til personfølsomme oplysninger på alle skolens elever, forældre og ansatte, men det nægtede de at give mig lov til. At gruppen af voksne har været på min computer kan jeg konstatere, da der er sendt mail ud i mit navn. Forholdet er anmeldt til politiet,« skriver han blandt andet.

Møde på skolen

Onsdag aften holdt en større gruppe forældre til børn på skolen krisemøde om situationen, hvor en ny underskriftsindsamling ifølge Berlingskes oplysninger blev sat igang. Forældrene agter at overdrage underskrifterne til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som fører tilsyn med de frie og private skoler.

Ifølge DIA Privatskoles vedtægter skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis en tredjedel af de stemmeberettigede ønsker det.

Af vedtægterne fremgår det også, at bestyrelsens fem medlemmer alle vælges af forældre til børn på skolen.

Angiveligt handler en del af striden om, at to medlemmer af bestyrelsen tidligere blev udpeget af støtteforeningen, Den Islamiske Forening (DIF), men at dette efter udskiftning i bestyrelsen i marts 2017 blev ændret.

Kritiske forældre til børn på skolen påpeger derfor, at to medlemmer af den nuværende bestyrelse dermed teknisk set ikke er valgt af forældrene, herunder bestyrelsesformand El Mokhtar Zeriouh.

Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening, bekræfter, at striden både handler om uenigheder om de vedtægter, skolen arbejder under og om forholdet til den støtteforening, der er med til at finansiere skolen.

»Der har været en dialog omkring skolens vedtægter, og hvordan forholdet er til den støtteforening, der har støttet skolen gennem mange år. Det har man lavet om på i foråret, og på baggrund af det er nogle bestyrelsesmedlemmer hoppet fra, og der er kommet nogle nye til,« siger Peter Bendix.

Han er overrasket over det dramatiske udfald.

»Der er sandsynligvis store følelser i spil her. Det dramatiske er jo, at man går ind på skolen og siger til skolelederen, at han skal aflevere sine nøgler. Det har jeg ikke set før. Det er udenfor en friskoles demokratiske rum. Det er et ureglementeret tiltag,« siger Peter Bendix.

Der går mere end 350 elever på DIA Privatskole, som holder til i lokaler på Indre Nørrebro i København. Skolen modtog sidste år 16,8 mio. kroner i statsstøtte og blev grundlagt i 1981.