Region afkræves en forklaring efter afsløring af skjult konsulentrapport, der for fem år siden forudså økonomiske tab på hospitalerne med det nye it-system Sundhedsplatformen

Region Hovedstaden blev på et tidligt tidspunkt advaret om, at det ville betyde en nedgang i produktiviteten på hospitalerne at indføre det nye it-system Sundhedsplatformen.

Men i stedet for at dele sin viden med politikerne valgte regionen at holde rapporten internt og droppe konsulentfirmaet. Til gengæld blev et andet firma hyret til at lave business casen - de økonomiske analyser og beregninger -  bag it-systemet, hvor nedgangen i produktiviteten på hospitalerne var fjernet.

Det kan BT tirsdag afsløre på baggrund af en aktindsigt.

De nye oplysninger får nu en række eksperter og politikere til at udtale hård kritik.

»Det ville jeg enormt gerne have vidst. Det er afgørende viden, når man skal investere i et så stort projekt. Det er utrolig dumt, hvis administrationen har holdt noget tilbage for det politiske system,« siger Martin Geertsen, regionsrådsmedlem for Venstre.

Jørgen P. Bansler, professor ved Institut for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, er overrasket over de nye oplysninger:

»Det er meget besynderligt, at nedgangen i produktivitet ikke fremgår af den nuværende business case, for det er fuldstændig standard, og det bør man helt klart have med,« siger han efter at have gennemgået sagen.

Endte med ‘naiv’ business case

De første hospitaler i Region Hovedstaden fik det milliarddyre it-system Sundhedsplatformen i maj 2016. Forud gik en lang udbudsproces, hvor man i efteråret 2013 valgte den amerikanske it-gigant EPIC som leverandør.

Som BT tidligere har beskrevet blev der undervejs lavet en business case for økonomien bag det nye it-system. Business casen antog, at det ville være store gevinster at hente fra dag 1. Samtidig lød det fra ledelsen i Region Hovedstaden, at hospitalerne inden for en måned ville være oppe på samme aktivitetsniveau, som før de indførte it-systemet.

En række eksperter har over for BT, Ugeskrift for Læger og Version2 kritiseret business casen for at bygge på naive beregninger og for at male et skønmaleri af det økonomiske potentiale.

Det har da også siden vist sig, at beregningerne ikke holdt vand. Eksempelvis ligger Herlev og Gentofte Hospital, som fik Sundhedsplatformen i maj 2016, fortsat 2-3 procent lavere i produktivitet i forhold til før det nye system. Rigshospitalet fik systemet i november og halter også langt bagefter.

Samlet set anslås det, at hospitalerne i regionen i år og sidste år har tabt 250 millioner på grund af lavere aktivitet.

Regionsdirektør Hjalte Aaberg måtte i maj i år erkende over for BT, at business casen var for optimistisk, og at udsigterne til gevinster var længere end man havde håbet.

Business casen blev lavet af konsulentfirmaet Oleto Associates. Firmaet fik opgaven i november 2012. En opgave, der viste sig siden at være ulovlig, da den med et samlet beløb på 1,56 mio. kr. oversteg grænserne for, hvornår man skal sende en opgave i udbud, hvilket regionen for nylig har undskyldt.

Forudså nedgang på hospitaler

Men som BT i dag kan afsløre havde Region Hovedstaden haft et andet konsulentfirma til at lave en business case for Sundhedsplatformen, inden Oleto Associates kom til.

Dette benægtede Region Hovedstaden dog i første omgang, da BT bad om aktindsigt i de tidligere konsulentopgaver.

Af BT’s aktindsigt fremgår det, at det oprindelige konsulentfirma - Peak Consulting - afleverede et udkast til en business case i oktober 2012, altså længe inden man havde valgt leverandøren.

BT har fået to eksperter til at gennemgå business casen fra Peak Consulting. De kritiserer den for på samme måde som Oleto Associates’ business case ikke at dokumentere sine antagelserne.

På gevinstsiden er den faktisk mere optimistisk end den endelige business case fra Oleto. Peak Consulting regner blandt andet med, at investeringen har betalt sig selv hjem på syv år, mens Oleto siger otte år.

Men på et centralt punkt skiller den sig ud.

Peak Consulting peger nemlig på, at det vil belaste hospitalerne at indføre det nye it-system. Konsulentfirmaet regner således med, at hospitalerne i det første år med Sundhedsplatformen vil opleve en nedgang i produktivitet på 1-2 procent. Dette afsætter Peak Consulting 170-340 mio. kr. til i business casen i tre år. Samlet set afsættes der 0,5-1 mia. kr. til nedgangen.

Ifølge Jørgen P. Bansler, som har gennemgået business casen, er netop nedgangen i produktivitet en elementært del.

»Det er helt almindeligt, at produktiviteten i en periode falder, når man indfører et nyt stort og komplekst IT-system, og derfor er det også særdeles fornuftigt, at man medtager det i den oprindelige business case for Sundhedsplatformen,« siger Jørgen Bansler.

Også Jes Søgaard, sundhedsøkonom fra Syddansk Universitet, undrer sig. Han mener, at regionen burde have lagt konsulent-rapporten åbent frem, så politikerne i regionen kunne træffe beslutningen om at investere milliarder i det nye it-system på et oplyst grundlag.

»Det er kritisabelt, at man ikke har brugt den læring til noget, og man ikke har lagt det åbent frem. Det er jo desværre ikke første gang, vi ser det. Det giver et svagt grundlag for politikerne at træffe et valg ud fra,« siger han og efterlyser skrappere krav til dokumentationen i business cases.

»Det er jo det, vi tidligere kaldte cost-benefit-analyse, som nu hedder business cases. Problemet, som vi også ser i denne sag, er, at metode-kravene er løsnede så meget op, så man kan gøre hvad som helst, og det bliver næsten vilkårligt, hvad man skriver,« siger han.

Politikere: Hvorfor fik vi intet at vide?

Regionsrådsmedlem for Venstre, Martin Geertsen, vil bede administrationen i Region Hovedstaden om en forklaring på, hvorfor politikerne ikke fik besked om, at den første business case for Sundhedsplatformen opererede med milliontab på hospitalerne.
Regionsrådsmedlem for Venstre, Martin Geertsen, vil bede administrationen i Region Hovedstaden om en forklaring på, hvorfor politikerne ikke fik besked om, at den første business case for Sundhedsplatformen opererede med milliontab på hospitalerne. Foto: NIels Ahlmann Olesen
Vis mere

Det møder hård kritik fra politikere i regionsrådet, at Region Hovedstaden for fem år siden blev advaret om, at Sundhedsplatformen kunne betyde en nedgang i produktiviteten på hospitalerne uden at informere politikerne om det.

»Det er utrolig dumt, hvis administrationen har holdt noget tilbage for det politiske system. Man ved med statsgaranti, at det kommer frem på et tidspunkt, og så rammer det med dobbelt styrke. Jeg vil spørge ind til, hvorfor i alverden vi ikke har fået den her information,« siger Martin Geertsen, regionsrådsmedlem for Venstre.

Også Karin Friis Bach, medlem af regionsrådet for De Radikale, vil nu stille spørgsmål til regionen i sagen.

»Det er underligt, hvis man ikke har indregnet en nedgang i produktiviteten. Især når et andet firma har haft det med tidligere. Det er altid nemt at være bagklog, men det er jo netop de problemer, vi ser nu, så det vil jeg have svar på,« siger hun.

Region: Udkastet var ikke detaljeret nok

Region Hovedstadens har ikke ønsket at stille op til interview. Det har således ikke været muligt at få en forklaring fra koncerndirektør Svend Hartling, som står som ansvarlig for begge business cases, i sagen.

I et skriftligt svar fra regionens Center for IT, Medico og Telefoni hedder det:
»Det er korrekt, at Oletos første udkast ikke nævner produktionsnedgange. Men samlet set indeholder Oletos første udkast en mere pessimistisk vurdering af de økonomiske konsekvenser,« skriver regionen og peger på, at Oleto anslår, at købet af Sundhedsplatformen har tjent sig selv hjem på 8-10 år, mens Peaks estimat er 7 år.

Regionen svarer således ikke på, hvorfor man ikke har regnet med en nedgang i produktiviteten på hospitalerne, selv om Peak Consulting bragte dette op for fem år siden.

Det skriftlige svar melder heller ikke noget om, hvorfor regionen i første omgang nægtede over for BT, at andre konsulentfirmaer havde arbejdet med business casen før Oleto.

Som svar på, hvorfor man valgte at stoppe samarbejdet med Peak Consulting og i stedet hyre Oleto skriver regionen:

»Programledelsen i Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden valgte ikke at gå videre med Peak Consulting, fordi deres udkast til business case ikke var tilstrækkeligt detaljeret. Fx var tabellerne over omkostninger og gevinster uklare og ikke konsistente. Oleto overtog opgaven i 2012, fordi det på baggrund af tidligere samarbejde og kendskab til it-området, blev vurderet, at de kunne levere en mere detaljeret beregning af business casen.«