På baggrund af en række afsløringer i BT er den midtjyske storentreprenør Eigil Jensen A/S for anden gang på mindre end en uge blevet meldt til politiet for overtrædelse af flere miljølove. Denne gang er anmeldelsen indgivet af Vejle Kommune.


Det fremgår af en intern e-mail, som kommunens teknik- og miljøforvaltning torsdag eftermiddag sendte til byrådets medlemmer.

Anmeldelsen kommer efter, at BT i flere artikler har afsløret, at selskabet Eigil Jensen A/S ulovligt har opbevaret flere tusinde ton forurenede jernbaneskærver i en grusgrav på en nedlagt militærbase i Vandel øst for Billund. Grusgraven ligger ganske få meter over grundvandet midt i et delvist fredet naturområde, og her har de gamle jernbanesten ifølge flere eksperter udgjort en betydelig forureningsfare for omgivelserne.

Det ulovlige skærvelager blev allerede i december opdaget af Vejle Kommune, som kort tid inden havde modtaget en anmeldelse fra bestyrelsen for vandværket i nabobyen Randbøldal. Her frygter man, at giftstoffer fra skærverne kan være trængt ned i den grundvandslomme, der forsyner byen med drikkevand.

I første omgang nøjedes kommunen dog med at beordre de forurenede sten fjernet fra grusgraven, som Foreningen af vandværker i Danmark har betegnet som ’et åbent sår i undergrunden.’

Så sent som i sidste uge afviste formanden for Vejle Kommunes teknik- og miljøudvalg, at der på nuværende tidspunkt er behov for at anmelde lovovertrædelserne til politiet, men den holdning er altså nu ændret.

Politianmeldelsen er indgivet efter, at kommunen har indsendt en redegørelse til miljøstyrelsen, hvoraf det blandt andet fremgår, at grusgravens direktør har givet en lang række skiftende og modstridende forklaringer om, hvor og hvor længe der har været håndteret jernbaneskærver i grusgraven i Vandel.

I protest mod den indtil nu manglende inddragelse af politiet valgte gruppeformanden for SF i Vejle, Lone Myrhøj, allerede i sidste uge at gå enegang og anmelde sagen.

Kim Jensen, der er direktør for Eigil Jensen A/S har senest erkendt, at den ulovlige opbevaring af forurenede jernbaneskærver i grusgraven har stået på i fem år fra 2008 til 2012. Han afviser dog anklager fra blandt andre tidligere medarbejdere om, at skærverne systematisk er vasket og blandet i byggematerialet stabilgrus, som efterfølgende skal være solgt fra adressen i Vandel.