’Er du til fast eller variabel rente?’

Det er et af de første spørgsmål, som bankrådgiveren stiller, når du skal låne penge til drømmeboligen.

Det kan være lokkende at tage imod et flekslån og dermed den laveste månedlige ydelse nu og her. Omvendt er der med et fastforrentet lån en tryghed i at være sikker på, at renten ikke ændrer sig i lånets løbetid.

Størstedelen af de danske boligejere har fortsat variable lån, men fast rente har øget sin popularitet i løbet af de seneste år, viser nye tal fra Nationalbanken.

I dag er 42,3 procent af alle realkreditlån med fast rente. Da andelen var lavest i sommeren 2012, havde blot 31,5 procent af boligejerne fast rente på deres realkreditlån.

1,5 mio. boligejere

Tager man udgangspunkt i, at der findes 1,5 millioner boligejere, så betyder det, at antallet af boligejere med fast rente er vokset fra ca. 473.000 boligejere til nu 634.000, dvs. med ca. 161.000.

Forklaringen på de mange fastforrentede lån skal primært findes i det lave rente-niveau, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit.

»Det er netop, når renten er lav, at det kan betale sig at låse den fast flere år frem, og det ved boligejerne godt. Derfor er det ikke så overraskende, at antallet af fastforrentede lån er steget de seneste år, hvor vi har haft den ene historiske renterekord efter den anden,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Fart på afdrag
Tallene fra Nationalbanken viser desuden, at et stigende antal boligejere betaler afdrag på deres gæld.

Ved udgangen af januar 2018 betalte 52,7 procent af alle boligejere således afdrag på deres realkreditlån, mens det samme kun gjorde sig gældende for 43,6 procent i 2012.

»Den generelt faldende tendens til brug af afdragsfrihed over de seneste år skyldes en kombination af flere elementer. For det første har de meget lave renter øget incitamentet til at afdrage. For det andet har bidragsforhøjelser på afdragsfrihed trukket i samme retning. Endeligt har udløb af 10 års afdragsfrihed, og hvor hovedparten herefter påbegynder afdragsbetalinger, også bidraget til den mindskede udbredelse af afdragsfrie lån,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

»Afdragene polstrer boligejernes økonomi og gør dem mindre udsatte over for udsving på bolig- og rentemarkedet og i deres privatøkonomi som helhed,« siger lyder det videre.

Fra årsskiftet kom der desuden en lovstramning, hvor realkreditinstitutterne blev pålagt at skærpe kravene til afdragsfrie og variable lån i de to største byer, København og Aarhus. I praksis betyder det, at det er blevet sværere at blive godkendt til disse typer lån, hvis man har en gæld på mere end fire gange husstandsindkomsten, og hvis boligen er belånt med mere end 60 procent af værdien.

Lise Nytoft Bergmann mener generelt, at det er positivt, at flere boligejere ønsker at afdrage boligøkonomien.