Efter næsten et døgn med forhandlinger i Forligsinstitutionen er der mandag formiddag stadig ikke opnået et resultat i overenskomstforhadlingerne, og derfor ligner det et sammenbrud, fortæller Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus ved Aalborg Universitet.

Dermed kan en strejke være en realitet allerede onsdag, hvis ikke forligsmanden udsætter konflikten.

»De siger det ikke, når de kommer ud, men reelt har det karakter af et sammenbrud, når man ikke har rykket sig efter så lang tid. Det er ikke gode tegn. Er det tilfældet, så giver det ikke mening at udsætte en konflikt. Er der et sammenbrud, så har man ikke mere at forhandle om,« siger Flemming Ibsen.

Forligsmanden har besluttet at gøre et sidste forsøg tirsdag. Både staten, regionerne og kommunerne skal forhandle om

»Jeg tror, at de er ganske tæt på hinanden. Derfor prøver forligsmanden med et sidste forsøg at lave en aftale for alle områder på en gang. Ellers kommer der vel en konflikt og et regeringsindgreb. Jeg kan dog ikke se, at nogen skulle vinde noget ved det. Forligsmanden kan også udsætte forhandlingerne, hvis der bare kommer et gennembrud,« siger Flemming Ibsen.

Gør der ikke det, kan strejken kan bryde ud den 22. april og en lockout kan træde i kraft den 30. april. Læs mere her om, hvad en konflikt vil betyde for dig.