Læger for aktiv Dødshjælp har torsdag offentliggjort en liste over 300 almindelige medikamenter, den nødvendige dosis samt egnede fremgangsmåder til at tage sit eget liv.

Selv kalder foreningen det for et drastisk, men nødvendigt skridt i kampen for at give alvorligt syge mennesker et redskab til at hjælpe sig selv, indtil samfundet vil påtage sig at yde aktiv dødshjælp.

»Vi føler, at samfundet svigter de mennesker, der ligger og lider til ingen verdens nytte. Hver eneste uge får vi mellem en og fire henvendelser fra danskere, der er kronisk syge og har været gennem alle former for behandling, uden at det hjælper. De her mennesker vil simpelthen ikke være med længere. Ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg er selvmord en menneskeret, og vi føler, at det er vores pligt at hjælpe de her mennesker til denne menneskeret,« siger Svend Lings fra Læger for aktiv Dødshjælp, der er en gruppe læger, som arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.

Nu er det sådan, at aktiv dødshjælp er ulovligt i Danmark, så når I går ind og offentliggør en udførlig liste over, hvordan man tager livet af sig selv, så er det vel på kant med loven? Hvordan har du det med det?

»Det har jeg det rigtig dårligt over. Jeg har ikke noget ønske om at overtræde loven, men på den anden side vil vi heller ikke svigte de her mennesker, der beder om vores hjælp,« siger Svend Lings til BT.

Listen, I udsender, er meget lang og ekstremt udførlig, og den kunne jo give folk, der ikke er hverken gamle, svage eller kronisk syge dårlige idéer til at tage livet af sig selv. Hvorfor oplyser I ikke bare de enkelte personer, der ringer ind med et ønske om hjælp til at begå selvmord i stedet for at lave så minutiøs en gennemgang af fremgansmåde, dosis og medikamenter, som kan misbruges af de forkerte mennesker?

»Den risiko er teoretisk mulig, men alle de medikamenter, der står på listen er receptbelagt og altså ikke nogle, man kan købe i håndkøb. Det her er et drastisk skridt, men vi har diskuteret aktiv dødshjælp i årtier herhjemme, og vi ved, at der er et stort flertal i befolkningen, der går ind for det, imens politikerne ingenting gør. De ignorerer det bare. Og derfor synes vi, det er vigtigt og ikke mindst nødvendigt at gøre noget, så de her mennesker har et redskab til at hjælpe sig selv,« siger Svend Lings og henviser til et borgerforslag, som BT omtalte i sidste uge, der har til formål at ændre straffeloven.

Ifølge §239 i Straffeloven er aktiv dødshjælp ulovligt i Danmark. Loven foreskriver, »at den, som dræber en anden efter den andens ønske, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte i minimum 60 dage«.

Ifølge straffelovens §240 er også assisteret selvmord ulovligt i Danmark. Ved assisteret selvmord er det patienten selv, der tager sit eget liv, men får hjælp til det - eksempelvis ved at en læge udskriver dødbringende medicin. Dette er lovligt i både Schweiz og i visse stater i USA.

»Det er forkert«

Hos Livslinien, hvor man rådgiver folk til at undgå selvmord, kritiserer man manualen.

- Vi synes, at der er forkert, og det er i direkte modstrid med det, som vi arbejder med på Livslinien, som handler om, at vi forsøger at hjælpe folk til at vælge livet til, siger Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien, til Ritzau.

Ifølge ham vil foreningens liste 'givetvis gøre det lettere for folk' at begå selvmord, og derfor er den ifølge direktøren forkert og stridende mod etiske retningslinjer:

- Vi støtter WHO's etiske retningslinjer for, hvordan selvmord skal omtales i medierne, og en af de allervigtigste pointer er, at man ikke skal informere om metoder, siger han.