Drop forslaget om at beslaglægge asylansøgeres værdigenstande, lyder opfordringen fra FN, der retter skarp kritik mod regeringens udlændingestramninger. Integrationsminister Inger Støjberg bebuder en præcisering af lovforslaget efter debat om at tage selv vielsesringe fra flygtninge.

Den er på én gang blevet en meget konkret og symbolladet del af flygtningedebatten: Vielsesringen.

Da regeringen præsenterede sit forslag om at give de danske myndigheder mulighed for at beslaglægge asylansøgeres kontanter og værdigenstande, indfandt skrækscenarierne sig straks: Vil det betyde, at danske politibetjente får lovhjemmel til at inddrage vielsesringe, halskæder og andre personlige ejendele fra folk på flugt?

Udmeldingerne fra regeringens ministre var modstridende, men sidenhen har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) fastslået, at ingen asylansøgere vil blive frataget deres vielsesringe med henblik på at kunne finansiere kost og logi.

Spørgsmålet om, hvad politiet så må konfiskere fra asylansøgere, der kommer til landet, er fortsat centralt og på mange måder ubesvaret. Og det får nu FN til at gå ind i debatten med en opsigtsvækkende kritik.

I et høringssvar til lovforslaget kritiserer FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) i skarpe vendinger planerne om at konfiskere flygtninges værdigenstande:

»Det er en hån mod deres værdighed og en vilkårlig indblanding i deres privatliv,« lyder det i svaret.

Direktøren for UNHCRs europæiske kontor, Vincent Cochetel, uddyber over for Berlingske, at han blev meget overrasket, da han hørte om de danske asylstramninger.

»Danmark har en lang tradition for at respektere de internationale standarder for menneskerettigheder og plejer at være et godt eksempel, når det handler om at modtage flygtninge. Derfor er vi meget overraskede over dette tiltag. Vi har ikke hørt om andre lande, der har gjort det samme. Det er meget usædvanligt,« siger han.

UNHCR opfordrer regeringen til helt at droppe den del af lovforslaget, fordi det ifølge Vincent Cochetel ikke er forenligt med FNs Flygtningekonvention.

»Det er ikke en passende måde at modtage personer, der er flygtet fra krig og forfølgelse, at begynde at ransage deres bagage for at lede efter værdier. Det er helt legitimt at undersøge dem af sikkerhedsmæssige årsager og for at identificere dem, men det er ekstremt og unødvendigt at lede efter værdigenstande,« siger Vincent Cochetel.

Regeringens lovforslag indeholder en lang række stramninger af udlændingeloven, og UNHCR konstaterer i høringssvaret, at det overordnet er et »dybt bekymrende« svar på den aktuelle flygtningekrise. Ifølge FN-organet kan det medføre frygt og fremmedhad, og især stramningerne af reglerne for familiesammenføring og begrænsningen af adgangen til permanent ophold udpeges som problematiske.

Diamantkufferter og nazister

Det er dog ikke kun i FN-regi, at de danske udlændingestramninger har vakt opsigt. I december fik forslaget om beslaglæggelsen af værdigenstande spalteplads i flere udenlandske medier – heriblandt den anerkendte, amerikanske avis Washington Post, der kaldte forslaget et »ekstremt skridt«.

»Ideen om at beslaglægge smykker fra personer, der flygter, giver anledning til bitre associationer i Europa, hvor nazisterne konfiskerede store mængder guld og andre værdier fra jøder og andre,« skrev Washington Post i en artikel, der blev en af de mest læste på avisens hjemmeside.

Det var Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, der introducerede vielsesringen i debatten, da han i et interview med Radio24syv sagde, at det »i nogle tilfælde« kunne være »fair nok« at beslaglægge asylansøgeres vielsesringe.

Udmeldingen kom få dage, efter justitsminister Søren Pind (V) havde fastslået, at politiet kun skulle gøre brug af muligheden for at ransage asylansøgers bagage i helt særlige tilfælde – eksempelvis hvis en flygtning kom med »en kuffert fuld af diamanter«.

Inger Støjberg har selv bidraget til forvirringen med modstridende udmeldinger, inden hun efterfølgende fastslog, at vielsesringe, ure, mobiltelefoner og pengebeløb op til 3.000 kroner friholdes.

Smuthul i loven

Selv om smykker med stor affektionsværdi som udgangspunkt fritages, findes der et smuthul i lovforslaget. I lovteksten står, at værdigenstande med »en særlig personlig betydning« godt kan konfiskeres, hvis de er så meget værd, at det »ikke findes rimeligt at undtage dem for beslaglæggelse«.

Men selv om Inger Støjberg har fredet vielsesringe, kræver flere af partierne bag udlændingestramningerne en præcisering af lovforslaget. De Konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, understreger, at personlige smykker aldrig må beslaglægges, »uanset hvad de koster«.

»Der er for mange misforståelser, og vi kan ikke overlade opgaven til politiet. Der skal udarbejdes en liste over ting, der ikke må beslaglægges – eksempelvis vielsesringe, ure og halskæder,« siger Naser Khader.

Også Socialdemokraterne mener, at de forvirrende udmeldinger i debatten nødvendiggør en præcisering.

»Vi har behov for at få en forsikring for, at der ikke er tale om personlige genstande som vielsesringe, arvestykker og andre ting med affektionsværdi,« siger udlændingeordfører Dan Jørgensen.

Både Rigspolitiet og Politiforbundet skriver samtidig i høringssvar til lovforslaget, at det er nødvendigt, at politiet får vejledning i, hvordan beslaglæggelsen skal foregå, og hvordan genstandene skal vurderes.

Inger Støjberg har allerede bebudet en præcisering af lovforslaget, og hun forsikrer, at det kommer til at fremgå helt klart, at vielsesringe ikke skal beslaglægges:

»Det er åbenlyst, at der er mange misforståelser, og derfor er det selvfølgelig på sin plads at præcisere, hvad det rent faktisk handler om. Det handler om, at man skal forsørge sig selv, hvis man kan. Det gælder for alle i Danmark – også dem, der kommer hertil og søger asyl.«