Første skoledag plejer at være en glædens dag for både de forventningsfulde børn med spritnye skoletasker og deres stolte forældre. Men da 0. klasse på Seminarieskolen i Aalborg-forstaden Gug skulle samles for første gang i starten af august, stivnede smilet hos Majken Andersen, der er plejemor til en af eleverne.

Hun var fortørnet over, at en anden mor var mødt op iført niqab. Det skriver Nordjyske.

Majken Andersen klagede over det til skoleledelsen, men ledelsen mente ikke, det er deres ansvar, og heller ikke hos politiet var der meget hjælp at hente.

Siden har den muslimske kvinde ifølge Majken Andersen hver morgen haft den religiøse klædedragt på, der dækker alt undtagen øjnene, når hun afleverer sit barn i skolen. Majken Andersen har som sådan ikke noget imod niqab, men loven skal overholdes, mener hun.

»Det er som at løbe panden imod en mur. Ingen vil tage ansvar, selvom ingen kan være i tvivl om, at loven overtrædes. På dagen henvender jeg mig til skolelederen for at få hende til at tage affære, men hun vil ikke gøre noget. Min mand er fængselsbetjent og kan ikke bare se på, at nogen bryder loven, så derfor måtte han gå. Bagefter har jeg også anmeldt det til politiet, men ud over  at jeg har fået en kvittering på, at de har modtaget anmeldelsen, så har de heller ikke gjort noget,« siger Majken Andersen til Nordjyske.

Aalborg Kommune har anmeldelsespligt, hvis der er mistanke om, at barnet bliver svigtet, men kommunen vil ikke foretage sig noget, hvis maskeringsforbuddet, der trådte i kraft 1. august, bliver overtrådt på skolen. Det fortæller Tin French (V), skolerådmand i Aalborg Kommune.

»Vi har undersøgt det grundigt hos både Kommunernes Landsforening, politiet og vores egen jurister, og svaret er samstemmende, at hverken skolen eller forvaltning har anmeldelsespligt,« siger hun til Nordjyske.

Ifølge Tina French er det ikke politiets vurdering, at overtrædelse af maskeringsforbuddet på skolens grund falder ind under skolens anmeldelsespligt. Rådmanden er heller ikke meget for at starte en konflikt med den pågældende forælder. Det kan kun forværre forældresamarbejdet, mener hun.

Det omstridte forbud skal sikre, at ingen tildækker sig i det offentlige rum. Det er uforeneligt med værdierne i det danske samfund, mener regeringen.

I lovens bekendtgørelse står der, at 'regeringen ønsker at slå fast, at det efter regeringens opfattelse ikke er foreneligt med værdierne og sammenhængskraften i det danske samfund eller respekten for vores fællesskab at holde ansigtet skjult i det offentlige rum'.

Der skulle da også kun gå et par dage, efter loven trådte i kraft, før den første bøde blev uddelt. Den fik en 28-årig kvinde, der var på indkøb i shoppingcentret Hørsholm Midtpunkt.