Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Et krav til en fynsk fisker om at stille med en økonomisk sikkerhed på 130.000 kroner for at få behandlet sin sag er helt ude af proportioner.

Sådan lyder reaktionen fra Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Fiskeren – Hans Jacob Jensen fra Kerteminde – har for nylig klaget til Miljøstyrelsen over dumpning af slam i bælthavet, fordi han mener, det ødelægger havmiljøet og dermed også plante- og dyrelivet under havoverfladen.

»Min påstand er, at det der sediment, der spredes igen og igen, ødelægger havbunden og forhindrer planter og dyreliv i at udfolde sig,« forklarede han i denne artikel.

I forbindelse med klagen bad han om at få nedsat et nævn, der skulle behandle sagen. Svaret han fik tilbage, var et krav om at stille en økonomisk sikkerhed på 130.000 kroner.

»Det her er et meget godt bevis på, at når vi spørger, om det her nu kan være rigtigt, så er der ikke så stor vilje til at undersøge det. Og nu er der også en stor økonomisk barriere,« lyder det fra Marc Eskelund, der er lystfiskerkonsulent i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

I foreningen, som blandt andet arbejder for, at kystfiskeri foregår på naturens præmisser, stiller Marc Eskelund spørgsmål ved, hvad berettigelsen er med sådan et nævn, hvis en fisker som Hans Jacob Jensen ikke kan klage.

»Hvad er formålet med nævnet, hvis man forhindrer almindelige borgere i at klage? Så er det jo kun forbeholdt store virksomheder at klage,« siger Marc Eskelund.

Foto: Ann-Sophie Holm
Vis mere

»Man skaber en barriere, så det ikke er realistisk at klage,« uddyber han.

Hele debatten om klapning og dumpning af slam på havets bund er højaktuel i disse måneder – aktualiseret af etableringen af Lynetteholmen og kritikken af dumpning af slam i Køge Bugt.

En dagsorden, der, i sagens natur, også er stor interesse for i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

»Råstofindvinding og klapning går under radaren, men bare, fordi det er i havet, så er det jo ikke lige meget. Vi mener, det er en utilgivelig måde at behandle naturen på,« forklarer Marc Eskelund.

»Det virker til, at det foregår ud fra præmissen 'ude af øje, ude af sind'.«

Hans Jacob Jensen har da heller ikke tænkt sig at betale de 130.000 kroner for at få behandlet sin klage.

»Næ, det har jeg ikke. Men jeg tager gerne slagene og kæmper videre,« siger han.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri håber, at fokus nu rettes mod konsekvenserne af eksempelvis klapning og dumpning af slam på havets bund.

»Vi har et ønske om, at myndighederne og offentligheden får større indsigt i, hvad vi dumper i havet, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet og ikke mindst dem, der rammes af det, som for eksempel fiskere som Hans Jacob Jensen.«

Andre læser også