»Vi har forsøgt at råbe politikerne op de sidste mange år, men der er aldrig sket noget.«

En af dem, der dagligt udsættes for beboernes rygning, er Caroline Lynnerup.

Hun har siden sin ansættelse for seks år siden på Botilbuddet Rydsåvej oplevet, hvordan rygning blandt stedets beboere har skabt store problemer.

»Jeg er sund og rask ellers, men når jeg går ind til de her borgere med massivt røgforbrug, så kan jeg mærke det i kroppen med det samme.«

»Min øjne løber i vand, og jeg er snottet. Vi snakker om ude ved os, at vi er kronisk forkølet de fleste af os, fordi vi render rundt i det her røgfyldte miljø,« siger Caroline Lynnerup og konstaterer:

»Vores vægge de er nikotingule. De er ikke hvide.«

Arbejdstilsynet har da også for nylig givet påbud til tre institutioner i Odense Kommune om at forbedre luftkvaliteten, der er ildevarslende dårlig på grund af storrygende beboere.

Selvom det i denne omgang er institutionerne – Tornbjerggård, Svovlhatten og Grevenlund – der er i søgelyset, er Caroline Lynnerup ikke i tvivl om, at der er påbud på vej til flere af kommunens bosteder.

For problemerne kender hun udmærket.

»De har jo en cigaret i hver hånd og en i munden.«

For at forstå problemstillingen er det ifølge Caroline Lynnerup vigtigt at vide, at de borgere, hun og kollegerne arbejder med, har nogle helt særlige udfordringer.

»De ryger ofte også på fællesarealer, selvom det er forbudt.«

»Men når man har med psykotiske borgere at gøre, så vælger man også nogle gange sine kampe.«

»Er det rygning eller den udadreagerende adfærd, jeg vil stå med? Der vælger man jo ofte rygningen til for at passe på sig selv, sine kolleger eller de andre borgere i fællesarealerne.«

Men det er jo også borgernes private hjem. Skal de ikke have lov til at gøre, hvad de vil der?

»Jeg er jo egentlig meget enig i, at det er deres bolig, men det er jo også min arbejdsplads.«

»Jeg forventer heller ikke, at vi får borgerne til at stoppe med at ryge. Det er ikke det, der er mit mål med det her. Det, der er mit mål, er at have et godt arbejdsmiljø.«

»Det kræver noget ventilation og nogle andre fysiske rammer.«

Beretninger om ansatte, der må benytte øjendråber og næsespray for at komme igennem arbejdsdagen, gør da også indtryk på rådmanden for ældre- og handicapområdet, Brian Dybro (SF).

»Jeg kan godt forstå, at man ikke kan gå i det hver dag. Jeg har selv for nylig besøgt de søde mennesker på et af de berørte bosteder, og man kommer godt nok til at lugte af røg,« siger Brian Dybro (SF), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune.

»Vi har medarbejdere, der bliver ansat, og så efter en formiddag, så kommer de og siger 'farvel og tobak',« tilføjer rådmanden, der er bekymret for problemets indvirkning på rekrutteringen til den i forvejen pressede plejesektor.

At nye medarbejdere vender om i døren, har man også oplevet på Caroline Lynnerups arbejdsplads, fortæller hun.

»Vi har elever inde, som forlader arbejdspladsen, fordi de ikke kan være i det, eller er nødt til at tage astmamedicin. Vi har kollegaer, der starter, som om formiddagen siger, jeg kører sgu hjem igen, jeg kan ikke arbejde her.«

Botilbuddet Rydsåvej har i dag 42 borgere boende, og ifølge Caroline Lynnerup ryger de 32 af dem.

»Som det er nu, har vi fire røgmaskiner stående på min arbejdsplads, som renser luften. Det er ikke nok. Lige nu er vi nødt til at have vores terrassedøre og branddøre og sådan noget stående åben for, at vi kan få noget luft igennem.«

»Vi render i træk, fordi vi forsøger at udlufte konstant, og det er endda i korte ærmer, som er kommunens dresscode. Jeg kan også mærke det på min egen krop. Jeg har aldrig haft så mange sygedage.«

Er det ikke bare det, der følger med et job i psykiatrien?

»Jeg har selv valgt det her jo, men jeg skal jo ikke sætte mit helbred på spil for at hjælpe de her borgere.«

Ældre- og Handicapforvaltningen peger da også selv på, at der ud over de tre institutioner, som Arbejdstilsynet har peget på allerede, også er røgproblemer på institutionerne Rydsåvej og Fangelvej.

»Vi har et fælles ansvar i byrådet for at få løst det her problem. Derfor er det også noget, jeg vil tage med til de kommende budgetforhandlinger, så vi kan finde en løsning sammen,« siger rådmand Brian Dybro (SF).

Caroline Lynnerup håber, at der nu er udsigt til, at byrådet vil finde de nødvendige penge.

»Nu hvor påbuddene så er kommet, skal vi finde pengene et sted. Hvis vi ikke får dem fra rådhuset, så frygter vi, at vi skal ud og fyre medarbejdere for at finde pengene.«

»Vi skal jo løse påbuddet på en eller anden vis, og vi ved, at det koster de her millioner.«