Plejeansatte må finde sig i at få det fysisk dårligt af at gå på arbejde.

Det er, hvad man kan udlede af flere opsigtsvækkende tilsyn fra Arbejdstilsynet, som B.T. har fået indsigt i.

Det er tre institutioner i Odense Kommune – Tornbjerggård, Svovlhatten og Grevenlund – som alle har fået påbud fra Arbejdstilsynet inden for det seneste år, fordi personalet udsættes for voldsom passiv rygning fra institutionernes beboere, der alle har en form for funktionsnedsættelse.

Værst står det til på botilbuddet Tornbjerggård, hvor der er konstateret en overhyppighed af arbejdsmiljørelaterede sygdomme, som for eksempel astma, blandt de ansatte.

Hele 33 af institutionens 36 beboere er storrygere med et dagligt forbrug på mellem 30 og 60 cigaretter, og det er noget, som de ansatte kan mærke.

Ifølge Arbejdstilsynet er røgen skyld i, at flere ansatte lider af hovedpine, irriterede slimhinder, vejrtrækningsbesvær og har astmalignende symptomer.

Desuden skriver Arbejdstilsynet, at passiv rygning indebærer en vis indånding af kræftfremkaldende stoffer.

Selv de ansatte ved tilsynet mærkede gener af røgen i slimhinder og vejrtrækning, da tilsynet kortvarigt besøgte beboernes private boliger.

Flere ansatte må derudover også benytte øjendråber og næsespray for at komme igennem arbejdsdagen.

»Jeg kan godt forstå, at man ikke kan gå i det hver dag. Jeg har selv for nylig besøgt de søde mennesker på et af de berørte bosteder, og man kommer godt nok til at lugte af røg,« siger Brian Dybro (SF), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune.

»Vi har medarbejdere, der bliver ansat, og så efter en formiddag, så kommer de og siger 'farvel og tobak',« tilføjer rådmanden, der er bekymret for problemets indvirkning på rekrutteringen til den i forvejen pressede plejesektor.

Flere af de tilbageværende ansatte fortæller yderligere til Arbejdstilsynet, at de ofte befinder sig i et dilemma, hvor de enten skal vælge at gå på kompromis med deres eget arbejdsmiljø eller borgernes behov.

På Særforanstaltningen Grevenlundsvej har en ansat for eksempel fået det så dårligt under sit arbejde, at vedkommende kastede op.

Det skyldes, at medarbejderen var blevet udsat for passiv hashrygning, lyder det i tilsynsrapporten.

Det er dog svært at gøre noget ved problemet.

Flere tiltag er nemlig umulige at gennemføre eller bliver direkte modarbejdet af beboerne, der alle lider af forskellige former for funktionsnedsættelse som autisme, demens og borderline.

På Tornbjerggård og plejehjemmet Svovlhatten er der for eksempel opstillet luftrensere. Effekten af dem er dog 'svingende', fordi beboerne ofte slukker dem.

På Særforanstaltningen Grevenlundsvej er der et eksempel på, at en beboer kan finde på at slå, sparke, rive og true med selvskade, hvis personalet stiller krav om, at der ikke må ryges, mens de ansatte er i lejligheden.

Ud over de tre botilbud, som har fået påbud fra Arbejdstilsynet, peger Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune selv på, at der også er røgproblemer på institutionerne Rydsåvej og Fangelvej i Odense Kommune.

»Vi har et fælles ansvar i Byrådet for at få løst det her problem. Derfor er det også noget, jeg vil tage med til de kommende budgetforhandlinger, så vi kan finde en løsning sammen,« siger rådmand Brian Dybro.

I et anlægsønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen fremgår det, at den billigste løsning på problemet er udluftning. Det er dog ikke en gangbar løsning, da der ikke er lovhjemmel til at kræve udluftning i borgernes private hjem.

Derfor har forvaltningen fremsat et ønske til kommunens kommende budgetforhandling, der lyder på etablering af et nyt ventilationssystem i borgernes hjem. En løsning, der koster 16 millioner kroner.

En udgift, der skal afholdes af Odense Kommune, da installationen sker som et arbejdsmiljøhensyn.

Der tages endelig beslutning til om anlægsønsket skal med i de videre budgetforhandlinger 21. juni.