Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at Regionerne med fordel kan forbedre deres politiske fokusering og prioriteringer.

»Noget af det vi har set i forhold til kræftbehandlingen særligt i Region Hovedstaden, gør mig dybt utryg og bekymret. Vi har set patienter dø på ventelisten, fordi man ikke har fået organiseret behandlingen ordentligt. Eller fordi man ikke har ringet til sine kolleger i Odense eller Allborg, når man nu ikke selv havde kapacitet til at tage sig af patienten,« siger Ellen Trane Nørby.

Meldingen falder på Venstres Landsmøde, hvor søndagen blev brugt på at diskutere emner frem til det kommende valg til kommuner og regioner 21. november. Der er fem regioner i Danmark og Venstre har i dag to formandsposter: En i Region Syddanmark, en i Region Sjælland. Men håbet er naturligvis at få flere ved næste valg, og sundhedsministeren ser gerne mere af det, hun betegner som god ledelse.

»Det, der gør forskellen i regionerne, er manglende politisk bevidsthed og prioritering. Jeg synes, det er chokerende, at klinikchefer på Rigshospitalet fortæller mig, at de gentagne gange forgæves har forsøgt at komme i kontakt med deres ledelse. De kan ikke trænge igennem,« siger Ellen Trane Nørby.

Hendes folketingskollega Jacob Jensen (V), der opstiller til regionsvalget i Region Sjælland, er stolt af den ledelse som Region Sjælland med Venstremanden Jens Steenbæk i spidsen har stået for.

»God ledelse er i hvert fald noget af svaret på de udfordringer sundhedsvæsenet står over for. Da den tidligere regering forringede behandlingsgarantien, gik Region Sjælland ind og sagde, at det vil vi ikke finde os i. Så vi gennemfører det selv og tager også selv økonomien og ansvaret for det,« siger Jacob Jensen og fortsætter:

»Region Sjællands har også bedt sygehusene droppe fokuseringen på produktivitetskrav, og i stedet bruge deres faglighed til at nedbringe ventelisterne. Det har været en stor succes,« fortæller Jacob Jensen.