BT bringer i dag en historie om Socialdemokraternes formand på baggrund af en lækket afgørelse fra Skatterådet. Nu havner sagen hos Skats direktør.

Intet kan forsvare, at man som medlem af Skatterådet bryder sin tavshedspligt.

Derfor er dagens historie i BT, hvor avisen kan referere en fortrolig afgørelse fra netop Skatterådet om, hvordan Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksens, brug af en privatchauffør vil blive beskattet, en »meget alvorlig« sag.

Det siger Skatterådets formand, advokat Hanne Søgaard Hansen, til politiko.dk.

Hun vil på det kommende møde i rådet indskærpe tavshedspligten over for medlemmerne, og så vil hun drøfte sagen med direktør i Skat, Jesper Rønnow.

Herunder også, om der skal iværksættes en undersøgelse af, hvor lækket stammer fra.

»Hvis der er nogen, der har sendt afgørelsen eller informeret BT eller andre om en afgørelsen, der er truffet på rådsmødet i tirsdags, så er det højst uheldigt, meget kritisabelt og i strid med vores tavshedspligt,« siger Hanne Søgaard Hansen og fortsætter:

»Brud på tavshedspligten er strafbart, og derfor er det en meget alvorlig sag. Jeg ser med stor alvor på det her. Det er helt utilstedeligt, at medierne får besked om afgørelsen inden spørgeren. Og medierne skal selvsagt slet ikke have besked. Jeg håber aldrig, det sker igen.«

Du lyder som om, du ikke er sikker på, at der har været en læk?

»Jeg kan jo godt se, at der står refereret en afgørelse i BT, så jeg er ikke i tvivl om, at der har været et læk. Jeg kan bare ikke bekræfte, at den afgørelse har været drøftet på rådsmødet i tirsdags på grund af min tavshedspligt.«

Hvad vil du gøre nu?

»Jeg vil på næste møde i Skatterådet indskærpe tavshedspligten over for rådets medlemmer og alle tilstedeværende og understrege igen, at det er strafbart at overskride tavshedspligten.«

Du kunne vel også igangsætte en undersøgelse af, hvordan afgørelsen er kommet BT i hænde?

»Det kan jeg ikke gøre som rådsformand. Det er i givet fald Skat, der skal gøre det.«

Vil du anbefale Skat at igangsætte en undersøgelse?

»Ikke umiddelbart. Men det skyldes, at jeg synes, erfaringen viser, det er umådelig svært at finde ud af. Der har jo været en langvarig undersøgelse af et tidligere læk til BT. Og det munder desværre ud i ingenting. Men jeg vil drøfte sagen med Jesper Rønnow (direktør i Skat, red.), og jeg vil gerne tage det op med Skat, om der skal iværksættes en undersøgelse.«

19 medlemmer - flere politikere

Skatterådet består af 19 medlemmer, som behandler og træffer afgørelser i de sager, som bliver lagt på rådets bord.

Det drejer sig om bl.a. om principielle anmodninger om bindende svar, og det var i den forbindelse, at Socialdemokraterne havde henvendt sig med sagen om eventuel beskatning af Mette Frederiksens bil.

Det er Folketinget og skatteministeren, der udvælger medlemmerne af rådet. Folketinget sætter navn på de seks medlemmer, mens skatteministeren udvælger de resterende.

Det er også skatteministeren, som vælger formanden og næstformanden.

To medlemmer af Folketinget sidder lige nu i Skatterådet. Det drejer sig om Karsten Hønge fra SF og Torsten Schack Pedersen fra Venstre. Tidligere folketingsmedlem for Venstre Mads Rørvig er ligeledes en del af rådet, ligesom en borgmester og flere viceborgmestre fra et bredt udsnit af Folketingets partier er det.

Generelt er Skat underlagt stramme krav om tavshedspligt, og Skat må ikke udtale sig om »personer, virksomheder eller konkrete sager eller på nogen måde videregive oplysninger om dem,« hedder det på Skats egen hjemmeside.

Skatterådets formand mener ikke, der tidligere har været læk, mens hun har fungeret som rådets øverste medlem.

»Jeg mener ikke, det er sket før i min tid som formand. Jeg har været formand i fem år. Der har tidligere været en enkelt sag, der blev omtalt, men vi skal huske, at spørgeren, der får en afgørelse fra Skatterådet, gerne må omtale sin egen sag. Og jeg har ikke indtryk af, at der tidligere har været brud på tavshedspligten i min tid som formand.«

Har du gjort dig tanker om, hvem der kunne stå bag lækket?

»Jeg har ikke noget - hverken kvalificeret eller ukvalificeret - gæt på det, nej.«

Formand: Ikke ualmindeligt at bede om fortrolighed

BT refererer flere skatteeksperter for, at det er usædvanligt, at man ønsker, at ens afgørelse ikke bliver offentliggjort. Er du enig i, at det er usædvanligt?

»Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er ikke atypisk, at en spørger beder om, at en sag ikke offentliggøres. Det sker jævnligt.«

Hvordan skal befolkningen kunne stole på, at I behandler fremtidige sager fortroligt efter læk som dette?

»Det er da også det, der bekymrer mig voldsomt. Skatterådet skal være fortrolig om de sager, der er. Man skal trygt kunne henvende sig og få afgjort sin sag.«

Hvor mange var til stede på det møde, I holdt i tirsdags?

»Jeg ved ikke, om jeg må oplyse antallet. Men alle rådets medlemmer har haft afgørelsen. Så et eventuelt læk behøver ikke at komme fra en, der var til stede på mødet i tirsdags.«

Rådets fortrolige afgørelse, som BT er kommet i besiddelse viser, at sagen med Mette Frederiksens bil er »lige efter bogen«, som avisen skriver det, da rådet har oplyst, at S-formanden ikke står til et skattesmæk, hvis hun får fri bil og chauffør ansat af Socialdemokraterne stillet til rådighed af partiet.