Partier har sat ind over for udenlandske imamer, som billiger terror og ytringer, der undergraver lovgivning.

København. Et flertal i Folketinget vedtog sidste år at skærpe indsatsen mod radikalisering og at dæmme op for radikale religiøse forkyndere i Danmark.

Loven har i dele af pressen fået tilnavnet imam-loven.

Her kan du se, hvad Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Konservative blev enige om:

* Indrejse:

Der indføres en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste. De skal forhindre navngivne udenlandske forkyndere, der tidligere har billiget terror eller antidemokratiske holdninger, i at rejse ind i landet.

Danmark er det første land i verden, der laver en offentlig liste.

* Ytringer:

Billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring gøres strafbare.

* Værdighedskrav:

Man skal mere effektivt kunne fratage vielseskompetencen fra folk, der ikke respekterer normerne i det danske samfund. Eksempelvis hvis en mindreårig vies, eller hvis et par vies uden begges samtykke.

* Tilsyn:

Tilsynet med friskoler skærpes og folkeoplysningsloven strammes, hvilket gør det muligt at fratage offentlig økonomisk støtte til religiøse foreninger.

* Skattefradrag:

Der skal slås ned på foreningers og institutioners skattefradrag, så radikaliserede også rammes på pengepungen.

Foreninger, der ikke lever op til kravene, ryger dermed af listen over foreninger, som kan få fradrag. Det er de samme foreninger, der står til at miste folkeoplysningstilskuddet.

* Kortlægning af moskéer:

Der blev bestilt en kortlægning af alle moskéer i Danmark og af de foreninger, der er knyttet til moskéerne, og som modtager offentlige tilskud.

* Kursus:

Der indføres et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere.

* SF står udenfor den del af aftalen, der handler om indrejselister. Men der er indgået en stemmeaftale med partiet om dele af den samlede pakke.

Kilder: Kultur- og Kirkeministeriet, DR, TV2, Ritzau.

/ritzau/