Det lykkedes Lars Løkke Rasmussen at holde en så balanceret tale til Venstres landsmøde i Vejle lørdag, at selv partiets liberale nestorer kunne betegne et burkaforbud som 'nødvendighedens politik'.

»Dem, der har stemt ja til et burkaforbud i Venstre har gjort det af nød og trang. Det gør ondt i hjertet, men jeg er efterhånden nået frem til en erkendelse af, at det er nødvendigt.«

Sådan lyder ordene fra Venstres grand old man, Christian Mejdahl (tidligere formand for Folketinget og tidligere folketingsmedlem), der af mange opfattes som selve inkarnationen af Venstres grundlæggende liberale værdier. Værdier, som et stort mindretal i Venstre i følge en ny meningsmåling fra Berlingske har særdeles svært ved at få til at stemme overens med den støtte til et 'maskeringsforbud', som Venstres folketingsgruppe i denne uge er blevet enige om at bakke op om.

Derfor var det også ventet, at debatten om Venstres holdning til et burkaforbud ville komme til at fylde på partiets landsmøde i denne weekend. Men selv Venstres Ungdom undlod at komme med kritik. Og selvom der på overfladen er forståelse for 'nødvendighedens politik', så ligger bekymringen for, hvordan en lov kan administreres stadig bredt forankret i partiet. Men Lars Løkke Rasmussen formåede i sin tale at rumme begge fløje i partiet.

»Man kan godt blive dansk selvom man tror på noget andet end vi, vi som er flest. Man kan godt blive dansk selvom man har en anden etnisk baggrund. Selvfølgelig kan man det. Og man må også gerne vise hvad man tror på. Selvfølgelig må man det. Men vi vil ikke acceptere et samfund, hvor vi ikke kan se hinanden i øjnene. Hvor man møder hinanden med ansigtet skjult,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Folketingsmedlem Eva Kjer Hansen, der allerede har erklærer burkaforbudet sin modstand, var glad for Løkkes tale.

»Jeg synes, det var godt, at han balancerede synspunkterne på det spørgsmål. Derfor har jeg ikke noget behov for at gå på talerstolen. Men jeg mener, at der er så mange andre værktøjer, man kan tage i brug for at forhindre, at man bevæger sig maskeret rundt i Danmark. Fx ved at gennemføre krav om, at man ikke kan komme i betragtning til kontanthjælp, hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Eller at man ikke kan komme i behandling hos lægen, hvis han ikke kan se, hvem man er. Eller at man ikke kan komme med bussen, hvis man ikke kan identificere sig over for chaufføren,« siger Eva Kjer Hansen.

Lars Løkke Rasmussen fik med sin tale både rummet de liberale hjerter med Grundvig-citater om at ville fædrelandet og rummet strammerfløjen med varsling om yderligere stramninger overfor dem, der modarbejder det danske samfund.

»Vi er nødt til at tage et opgør parallelsamfundene. Med modkulturen. Vi er nødt til at insistere på, at Danmark skal være Danmark. Derfor kommer regeringen til at gøre noget mere markant ved parallelsamfund end vi har gjort før. Og det kan egentligt siges ganske enkelt: Færre skal hertil og de der er her skal arbejde, opføre sig ordentligt og respektere danske, demokratiske værdier,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen er blevet kaldt 'en af Venstres mest liberalistiske ideologer'. Og mens han signerede den opdaterede version af sin bog 'Fra socialstat til minimalstat', bakkede han også op om Venstres støtte til et burkaforbud.

»Det er et dilemma for os alle, for som udgangspunkt ønsker vi ikke at blande os i, hvordan folk klæder sig. Men så usædvanligt er det jo heller ikke. Vi tillader jo heller ikke, at folk går op og ned ad Strøget uden tøj på. Og der er maskeringsforbud, når man demonstrerer. Og jeg synes også det er rimeligt i dette tilfælde, fordi vi i dag er nødt til at lovgive for at sikre friheden,« siger Anders Fogh Rasmussen.

Løkke gjorde i sin tale meget ud af at forklare, hvor meget mere velfærd vi kunne få, hvis det lykkes at få flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Er udlændingepolitikken den største udfordring, Danmark står overfor i øjeblikket?

»Det er en af dem. Jeg er også enig med Eva Kjer Hansen. Jeg synes generelt, at man ikke skal kunne få fuld og fri ret til et lands ydelser, medmindre man har bidraget til landet i f.x syv år. Der skal være fri bevægelighed til at få arbejde, men ikke til at kramse af statskassens midler,« siger Anders Fogh Rasmussen.