Den nordjyske julefred er blevet grundigt forstyrret efter, at det mangeårige medlem af byrådet i Thisted Kommune, Per Skovmose, pludselig har valgt at forlade byrådet, smække med døren og skælde ud på kommunens embedsmænd.

Det skriver Nordjyske.

Skovmose skriver på Facebook, at han er udsat for »administrativ obstruktion« fra embedsværkets side.

Ifølge Nordjyske handler Skovmoses opslag om den såkaldte »containersag,« hvor der har været en større ballade i Nordjylland om to angiveligt ulovligt opsatte containere, der fungerede som en særlig surfcafe på Hanstholm Havn.

Den pågældende café har fået lov at fortsætte sin forretning.  Derimod har en frisør ved Hanstholm Havn, som lejer sig ind i en bygning, som netop Per Skovmose ejer, fået påbud om at flytte.

Frisøren var ikke en »havnerelateret« virksomhed, hed det. Men Skovmose har offentligt undret sig over, hvor cafeen så må blive og derfor spurgt embedsværket ind til det i kraft af sin position som byrådsmedlem.

Men Skovmose mener, at embedsværket modarbejder ham –  eller i hvert fald »tillægger ham motiver«.

»Så kan jeg ikke regne med fortrolighed og en reel behandling fra forvaltningen, bliver det meget svært at agere som politiker,« skriver han i sit Facebook-opslag.