Mandag træder en stribe nye love i kraft. Få et overblik over dem her:

(Rettelse: Vi skrev tidligere, at ledige vil slippe for at logge ind på Jobnet for at se på jobopslag hver syvende dag, og at det er slut med at søge job de sidste seks uger, inden man starter på et nyt job, skal på barsel eller efterløn. Det er desværre forkert. De regler træder først i kraft fra januar 2020)

Airbnb indberetter indtægter

1. juli er det slut med at leje sin bolig ud via Airbnb, uden at skattemyndighederne opdager det. Fra den dato begynder Airbnb nemlig at dele data om indtægterne fra de danske udlejere med Skattestyrelsen.

Fra 2021 gøres indberetningen endda automatisk.

Tilladelser til varebiler

Førere af varebiler skal fra 1. juli have en tilladelse til varebilskørsel, hvis de fortsat vil køre med andres gods. Færdselsstyrelsen lover, at den når i mål med godkendelserne senest mandag, så vognmændene ikke risikerer bødestraf.

(ARKIV)
(ARKIV) Foto: Nils Meilvang
Vis mere

Pant på juice, saft og smoothies

Mandag udvides det danske pantsystem, så emballagen fra flere end 400 slags juice, saft, most og smoothies er med under pantparaplyen. Derfor vil mere end 50 millioner plast- og glasflasker og aluminiumsdåser nu ende i pantautomaterne og blive genbrugt hvert år, anslår Dansk Retursystem

Butikkerne laver en glidende overgang, så de produkter, der er på hylderne nu, får lov til at blive solgt og drukket. Først fra 1. november skal alt, der bliver solgt, være med pant på.

Ny terrorforsikring

En ny lov om terrorforsikring for privatpersoner og virksomheder træder også i kraft. Den betyder, at skader som følge af terror begået med nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror, bliver dækket af staten.

Ordningen dækker både bygninger, ting, jord og køretøjer, så længe de er brandforsikret. Det er forsikringsselskaberne, der håndterer sagsbehandlingen af den nye forsikring for staten.

Slut med gaver til og fra forsvarere

En række nye initiativer styrker fra 1. juli reguleringen af forsvarsadvokaters adfærd og tilsynet med det. Det betyder blandt andet, at forsvarsadvokater ikke må modtage eller uddele gaver. Justitsministeren kan fremover forbyde, at indsatte i fængslerne bærer tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater.

Desuden får Advokatnævnet mulighed for midlertidigt at frakende en advokat sin beskikkelse.

(ARKIV)
(ARKIV) Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Forsvarets ansatte skal i krig

Fra 1. juli vil alle, der har været ansat i forsvaret i et år eller mere, have pligt til at gøre tjeneste i krig eller krisesituationer i op til 36 måneder. Forpligtelsen gælder, indtil den enkelte når sin pensionsalder. Nuværende ansatte vil efter anmodning kunne fritages for forpligtelsen.

Flygtninge får midlertidigt ophold

Paradigmeskiftet på udlændingeområdet betyder, at alle opholdstilladelser til flygtninge og familiemedlemmer ændres, så de ikke længere gives med mulighed for varigt ophold i Danmark, men kun med henblik på midlertidigt ophold.

Muligheden for at få permanent opholdstilladelse ændres dog ikke. Samtidig skal flygtninge med opholdstilladelse ikke længere selv søge om forlængelse af opholdet.