Henriette Kjær har i dag meddelt, at hun trækker sig fra alle politiske poster. Hun har indset, at hun var til skade for De Konservative, mener B.T.'s politiske kommentator Helle Ib.

Henriette Kjær har brugt sin goodwill op og har indset, at hun var for stor en belastning for De Konservative. Derfor har hun valgt at trække sig som politisk ordfører.

Det mener B.T.s politiske kommentator Helle Ib.

- Jeg er helt overbevist om, at hun har kunnet se, at presset er blevet alt for stort, og at hun vil være til skade for partiet. Der er alt for mange eksempler på, at hun har haft rod i privatøkonomien. Og det siger sig selv, at forud for en valgkamp, der i ekstrem grad handler om økonomisk ansvarlighed og troværdighed, går det ikke at have en politisk ordfører for et af de regeringsbærende partier, der ikke har styr på privatøkonomien, siger B.T. politiske kommentator Helle Ib.


 
Den nærmest uendelige strøm af uheldige historier om Henriette Kjær og Erik Skov Pedersens sløsede privatøkonomi blev for belastende.

- Man kan sige, at omfanget af eksempler i pressen og i særdeleshed i B.T. gør, at enhver kan se, at det ikke bare er en enlig svale. Det er ikke bare et enkelt girokort, som de er kommet for sent på posthuset med. Der er tale om alt for stort sløseri. Det er  ganske enkelt for belastende, siger Helle Ib.

Der var for stor forskel på de konservative paroler om økonomisk ansvarlighed og så virkeligheden i den politiske ordførers privatøkonomi.

- Man må også forstå, at der i de her år også er kamp om selve identiteten i de politiske partier, og der er tale om De Konservative, der i den grad slår på de gammeldags borgerlige, konservative dyder om at sætte tæring efter næring og svare enhver sit. Og det må man bare sige, at det er simpelthen bare ikke kvaliteter, som Henriette Kjær i tilstrækkelig grad har levet op til, fastslår Helle Ib.


 
I sin pressemeddelelse skriver Henriette Kjær, at det er hende selv, der efter nøje overvejelse har valgt at trække sig. Om hun reelt er blevet tvunget til at gå, er svært at sige.

- Man må forstå, at det er en proces, hvor der et langt stykke hen ad vejen har været opbakning til, at hun kunne fortsætte. Hun bliver, også af politikere fra andre partier, opfattet som et hårdtarbejdende, loyalt og sympatisk menneske. Derfor tror jeg også, at hun har haft mere kredit end så mange andre. Men på et tidspunkt er målet selvfølgelig fyldt. Og så er det muligt, at hun har fået et prik på skulderen eller selv har indset, at det her simpelthen ikke kan blive ved, siger Helle Ib.

Hun er overrasket over, at Henriette Kjær vælger helt at trække sig ud af politik ved næste folketingsvalg.

- Jeg havde egentlig forventet, at hun på et tidligere tidspunkt havde valgt at trække sig fra posten som politisk ordfører og bruge mere energi på at få styr på økonomien derhjemme. Og så havde hun en mulighed for at komme stærkt igen. Men at hun tager sådan et drastisk skridt er selvfølgelig udtryk for, at hun synes, at presset på hende selv er blevet alt for stort.