Peter Aalbæk Jensen, direktør for filmselskabet Zentropa, har talt usandt i sit angreb mod DFI, Det Danske Filminstitut, og dets direktør, Henrik Bo Nielsen.

DFI, en institution under Kulturministeriet med ansvar for dansk filmstøtte, offentliggjorde mandag en kritisk rapport fra revisionshuset Deloitte, der fastslår, at Zentropas økonomistyring er stærkt kritisabel og så rodet, at det er umuligt at sige, hvorvidt Zentropa i strid med reglerne overfakturerer leje af for eksempel filmudstyr, når Zentropas selskaber handler med hinanden.

Rapporten rejser på en lang række områder stærk kritik af Zentropa, der fremover ikke kan få filmstøtte på normale vilkår.

Gennemhuller påstand

Direktør Peter Aalbæk sagde mandag til dagbladet Politiken, at ‘den rapport er et makværk leveret af revisorer uden forstand på filmbranchen. Den stiller man til rådighed for offentligheden, uden at jeg har haft mulighed for at se den eller komme med en kommentar fra os. Det er som at være anklaget i en retssag, hvor man ikke må se bevismaterialet’.

Af dokumenter fra DFI fremgår det imidlertid, at Zentropa den 14. januar 2014 bad om at se udkast til rapporten, at direktør Henrik Bo Nielsen ‘positivt ville overveje dette’, og at DFI den 12. marts 2014 - efter at have rådført sig med statens advokat - sendte Zentropa et seks dage gammelt rapportudkast.

- Zentropas administration har haft et udkast til rapport i høring og har kommenteret det skriftligt, telefonisk samt på et møde den 28. marts, hvor Zentropas juridiske chef og økonomichef deltog sammen med Deloitte, oplyser økonomidirektør i Det Danske Filminstitut, Jakob Buhl Vestergaard.

Eksemplet er ikke enestående:

Mangelfulde forklaringer

Zentropa udsendte mandag en pressemeddelelse om bilags-sagen, hvoraf det fremgik, at ‘DFI ikke har ønsket at indgå i en dialog’ om DFIs mistanker ‘og har på intet tidspunkt forsøgt at minimere omkostningerne til undersøgelsen ved at inddrage revisorerne (revisionsfirmaet JS Revision i Rødovre) af de pågældende filmregnskaber eller ved at gå i dialog med ledende medarbejdere på Zentropa.’

Men af dokumenter i sagen fremgår det, at DFI først, inden bilagsgennemgangen begyndte, bad både Zentropas ledelse og revisionsfirmaet om kommentarer til mistanken om overfakturering, men at forklaringerne fra begge parter var så mangelfulde, at revisionshuset Deloitte måtte kobles på.

Deloitte forsøgte derpå at gøre det, Zentropa nu påstår ikke skete, nemlig at ‘inddrage revisorerne’, JS Revision.

Men af den rapport fra Deloitte, der blev offentliggjort mandag, fremgår det, at Deloitte ‘ikke fik adgang til JS Revisions arbejdspapirer og ikke fik mulighed for at begynde sin gennemgang’ hos firmaet, ligesom firmaet nægtede at udlevere dokumenter, der kunne belyse, hvorvidt Zentropa lejede udstyr til markedspris eller overpris.

Peter Aalbæk Jensen ønsker ikke at kommentere sagen.