Ud af de i alt 9 hjemmerøverier der sidste år førte til dom, blev næsten halvdelen af dem begået af en udlænding. Det viser et svar fra Justitsminister Lars Barfoed til medlem af Folketingets Retsudvalg, Lone Dybkjær.

I spørgsmålet beder Lone Dybkjær Lars Barfoed om at redegøre for udviklingen i antallet af hjemmerøverier, og hvor stor en del af disse, der bliver begået af udlændinge.

Af svaret fra Justitsministeren fremgår det for det første at den overordnede tendens er, at antallet af hjemmerøverier er faldene, og samtidig er det muligt at se, hvor stor en del af røverierne, der bliver begået af udlændinge.

I perioden 2007 til 2010 svinger andelen af udlændinge, der har begået hjemmerøverier mellem halvdelen og en tredjedel af alle hjemmerøverier. Højest i 2007, hvor halvdelen af alle hjemmerøverier der førte til dom blev begået af en udlænding.

Hjemmerøverierne er opgjort efter Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter NEC, og er defineret som såkaldte "kvalificerede hjemmerøverier". Det betyder blandt andet gerningmændene har formodet af deres offer ville yde ingen eller kun ringe modstand (denne definition blev først indført i 2009.)

Desuden skal gerningmændende ifølge definitionen have haft til hensigt at skaffe sig penge eller andre ting af større værdi, samt have pacificeret offeret ved hjælp af vold eller trusler. 

Antal hjemmerøverier. I parentes antal begået af udlændinge:

2007: 12 (6)
2008: 39 (13)
2009: 13 (6)
2010:  9 (4)