Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

En fynsk vognmandsfamilie har fået en af danmarkshistoriens hårdeste straffe for systematisk og storstilet fusk med førerkort til lastbiler.

Det afgjorde en enig domsmandsret ved Retten i Odense torsdag, hvor der på baggrund af et anklageskrift på mere end 700 punkter blev afsagt dom i en omfattende sag om snyd med køre- og hviletider ved ulovlig brug af personlige førerkort.

På anklagebænken sad tre generationer bestående af mor, far, søn og morfar.

Familiens fusk foregik ved, at faren og sønnen, som sammen ejer vognmandsfirmaet Thomas B. Pedersen A/S, adskillige gange over en længere periode brugte morens og morfarens personlige førerkort til at dække over brud på køre- og hviletidsreglerne.

Det erkendte både faren og sønnen, som i retten fortalte, at de gerne ville vise gode resultater i en hård branche.

»For at få det til at se lidt pænere ud,« sagde faren i retten.

Både moren og morfaren nægtede at have kendskab til misbruget af deres førerkort, men den forklaring købte retten ikke.

Derfor blev både moren og morfaren dømt for medvirken til såkaldt personelfalsk.

Sagen om vognmandsfamiliens ulovlige brug af førerkort for at snyde den såkaldte takograf, der sidder i lastbiler og logger både bilens og førerens aktiviteter, er en af de største af sin slags herhjemme.

Ikke kun på grund af de mere end 700 punkter på anklageskriftet, men også på grund af straffen til vognmandsfirmaet, som skal betale en bøde på 2.137.000 kroner.

Som medejer af firmaet Thomas B. Pedersen A/S blev faren idømt en bøde på 442.000 kroner og en fængselsdom på i alt otte måneder, hvoraf seks måneder er betingede og to er ubetingede.

Derudover har han skal han udføre 120 timers ulønnet arbejde, ligesom han har fået frataget sit førerkort i to år og retten til at agere som transportleder i tre år.

Hans 22-årige søn, som også er medejer, blev idømt en bøde på 67.000 kroner og 100 timers samfundstjeneste, ligesom han fik frataget sit førerkort i et år.

Moren og morfaren blev begge idømt fire måneders fængsel for at have været medvirkende til farens og sønnens fusk, men på grund af henholdsvis deres helbred og alder blev de fritaget for samfundstjeneste.

De fik også frataget deres førerkort.

Under sin procedure i retten lagde specialanklager Pernille M.A. Moesborg fra Sydøstjyllands Politi vægt på, at familiens misbrug af førerkortene var organiseret, systematisk og konkurrenceforvridende.

Derfor så hun ingen grund til at sænke straffen, selvom der var tale om et førstegangstilfælde.

»Til gengæld har den en grovhed, man kun én gang har set lignende i Danmark,« sagde hun med henvisning til en sag fra 2017, hvor en vognmand fra Horsens fik en bøde på 919.500 kroner.

Forsvareren for faren og sønnen appellerede modsat til den mildest mulige straf, da overtrædelserne af køre- og hviletider i hans øjne var moderate og derfor ikke til fare for trafikken.

Ved dommen blev der blandt andet lagt vægt på de tiltaltes nære familierelationer, og det faktum, at sønnen boede i samme hus som sine forældre, som derfor måtte have kendt til forholdene.

Desuden blev der lagt vægt på, at hverken moren eller morfaren var i stand til at redegøre for de gange, hvor de selv skulle have kørt lastbil, og at morfarens forklaring om deres indbyrdes aftaler var vidt forskellig fra barnebarnets.

Derfor valgte domsmandsretten altså at følge anklagerens påstande.

Familien har bedt om betænkningstid til at afgøre, hvorvidt de vil anke dommen.

Andre læser også