Mens Anni Fønsby tjente 6.375.000 kroner på at driver bordeller fik hendes veninde og samarbejdspartner blot 1.825.000 kroner ud af anstrengelserne.

Der var altså langt fra tale om noget ligeværdigt forhold, når fortjenesten på driften af syv bordeller skulle fordeles mellem Anni Fønsby og veninden Soffi Louisa Larsen. Selv har Anni Fønsby forklaret, at hun på et tidspunkt lånte penge til Soffi Lousia Larsen, så Larsen kunne købe bordeller. Derfor forlangte Anni Fønsby halvdelen af indtægterne fra bordellerne som afdrag på gælden.

Dagens dom i rufferisagen slår dog fast, at der var et klart misforhold mellem, hvor meget de to veninder fik ud af arbejdet med bordellerne. Således tjente Anni Fønsby 4,5 millioner kroner mere end Soffi Louisa Larsen på den ulovlige bordeldrift. Dog skal det bemærkes, at Anni Fønsby foruden driften af de syv fælles bordeller ligeledes i dag blev fundet skyldig i bordeldrift på egen hånd fra en adresse i København.

Mens det for Anni Fønsby er en skærpende omstændighed, at hun også i 2005 modtog en dom for rufferi, slap Soffi Louisa Larsen væsentligt billigere fra sit møde med det danske retssystem. Hvor Fønsby blev idømt to års ubetinget fængsel lød dommen til Soffi Louisa Larsen på et år og seks måneder bag lås og slå. Dog blev det ene år af straffen gjort betinget, så Soffi Louisa Larsen reelt kun skal afsone seks måneder.

For Soffi Louisa Larsens vedkommende blev hun ligeledes dømt for våbenbesiddelse og medvirken til tyveri. Retten så det dog som formildende, at Soffi Louisa Larsen havde handlet efter ordre fra sin samlever.

Både Anni Fønsby og Soffi Louisa Larsen har fået konfiskeret beløb svarende til deres skønnede fortjeneste på bordeldriften. Samtidig har man konfiskeret "diverse genstande" fra dem begge, som der står i en pressemeddelelse om sagen fra Retten i Odense.