Filmselskabet Zentropa har nægtet myndighederne adgang til en lang række regnskabsoplysninger, der kunne afsløre, hvorvidt filmselskabet flytter penge ud af offentligt støttede filmbudgetter og ind i selskaber, der blandt andet er ejet af direktør Peter Aalbæk Jensen personligt.

Det fremgår af revisionsfirmaet Deloittes netop offentliggjorte rapport om mangelfuld økonomistyring i Zentropa, der de seneste tyve år har modtaget et trecifret millionbeløb i offentlig filmstøtte.

Zentropa består af en række selskaber, der lejer udstyr af hinanden og sælger ydelser på kryds og tværs. Når selskabet skal producere en ny film, oprettes der et særligt selskab til den enkelte produktion, og det selskab ‘køber’ så ydelser af andre selskaber i Zentropa, for eksempel leje af lyd eller lys, klippearbejde, leje af bygninger, administration og lignende. Det afgørelse er, at Zentropa kun køber ydelser af sig selv til ‘markedspris’ - købes der for dyrt, er der tale om ulovlig overfakturering med det resultat, at der flyttes blandt andet offentlig filmstøtte, afsat til filmproduktion, ‘ud’ af filmen og ind i andre Zentropa-selskaber, herunder selskaber, der er personligt ejede af Peter Aalbæk Jensen.

I forbindelse med fire udsøgte film har Zentropa således lejet dyrt filmudstyr hos sig selv, nemlig det daværende underselskab ‘EF Rental’, men Deloitte og Det Danske Filminstitut har ikke haft held til fastlægge, hvorvidt udstyrslejen er sket til overpris: ‘Vi har under vores gennemgang fået udleveret tre forskellige prislister. Der er ikke modtaget prislister for de enkelte år, ligesom der ikke findes beregningsgrundlag for priserne for det udstyr, som EF Rental Aps har lejet ud til de fire gennemgået filmproduktioner, men ikke modtaget det efterspurgte,’ hedder det i revisionsundersøgelsen:

‘Selv om det ikke foreligger prislister, er det ikke dokumenteret, hvordan Zentropa har beregnet disse, ligesom der ikke findes dokumentation for, at de interne anvendte markedspriser matcher de faktiske markedspriser,’ skriver Deloitte.

Af revisionsrapporten fremgår det også, at Deloitte ‘ikke fik adgang’ til arbejdspapirer hos Zentropas revisionsfirma, JS Revision, og at samme revisionsfirma nægtede Deloitte til ‘prisoversigter.’

‘JS Revision oplyste, at det havde prisoversigter, der dokumenterede markedspriser hos forskellige uafhængige leverandører i markedet. Det blev afvist at give Deloitte adgang til disse prisoversigter.’

BT fremlagde i december 2011 en intern mail fra Zentropa, hvoraf det fremgik, at selskabet beregnede sig 10 procent i ‘faktureringsgebyr’ for at udskrive en regning via selskabet TeknikFyn Aps, et selskab på Sydfyn, der er ejet af Peter Aalbæk Jensen og instruktør Lars von Trier, og som udlejer filmudstyr til Zentropas egne filmproduktioner på Fyn. I så fald ville det være tale om en ulovlig overfakturering, formentlig med det formål at flytte penge ud af et offentligt støttet filmbudget og ind i andre Zentropa-selskaber. Zentropa har i forbindelse med den aktuelle undersøgelse bekræftet gebyret, men hævder omvendt, at der til gengæld ydes ti procent rabat på udstyrsleje, så der samlet set ikke er tale om overfakturering - og da Zentropa har nægtet Deloitte og myndighederne ‘adgang til regnskabsmateriale hos TeknikFyn Aps’, har det været umuligt at afgøre, hvorvidt Zentropa faktisk har gennemført overfakturering i strid med reglerne for at få filmstøtte.

‘Den manglende adgang til TeknikFyn ApS’ regnskabsmateriale og bilag anses for en væsentlig begrænsning i undersøgelsen, især henset til påstanden i det interne Zentropa-notat [notatet, der beskriver faktureringsgebyr på 10 procent], om at der har fundet overfaktureringer gennem TeknikFyn Aps sted. En adgang til aftaler, faktureringsgrundlag, prislister, prisberegninger, avanceberegninger, markedsprisafprøvning m.v. er en nødvendig forudsætning for at kunne vurdere, om der har fundet overfaktureringer sted eller ej.’

Det fremgår videre af rapporten, at ‘vi har derudover ikke kunne stille spørgsmål til TeknikFyn Aps’ forretningsgange og interne kontroller m.v, hvorfor det heller ikke på dette punkt har været mulig at vurdere, om der har fundet overfakturering sted eller ej.’

Deloitte fastslår, at formålet med - på den ene side at overfakturere en ydelse via TeknikFyn og bagefter give samme beløb i rabat - må være sikre ‘en 10 procent avance i TeknikFyn Aps’ og det fremgår, at fremgangsmåden har ‘medvirket til, at avance er blevet allokeret til andre selskaber og ejere af disse selskaber end dem, der modtager støtte’ - altså: Manøvren har ført til, at penge er blevet flyttet ud af et offentligt støttet filmbudget og ind i et selskab, ejet privat af Peter Aalbæk Jensen og Lars von Trier.

Direktør Peter Aalbæk Jensen ønsker ikke at kommentere sagen.