Fra mandag skal man som vognmand have en særlig tilladelse for at køre med andres gods.

Men flere hundrede vognmænd venter stadig på, at Færdselsstyrelsen behandler deres ansøgning.

»Det er ret problematisk, fordi man fra på mandag ikke må køre uden en tilladelse.«

Bekymringen er til at tage og føle på hos Ove Holm, der er underdirektør i brancheorganisationen Danske Vognmænd.

Selv om mange af hans medlemmer har gjort, som Færdselsstyrelsen​ opfordrede til ved at søge inden 1. april, er der ifølge Færdselsstyrelsen​s egen hjemmeside kun 369 vognmænd, der er kommet gennem styrelsens nåleøje. I maj havde styrelsen modtaget 1.520 ansøgninger, så der er nok at tage fat på i weekenden.

»Styrelsen har tilsyneladende ikke kunnet magte opgaven med at behandle alle ansøgningerne,« siger Ove Holm.

I det lovforberedende arbejde gættede man på, at 4.100 ville søge, men det har altså vist sig, at det var noget mindre. Alligevel står vognmændene nu i en situation, hvor de ikke ved, om de har den fornødne godkendelse på plads mandag morgen.

»Det er mildt sagt ærgerligt og ikke tilfredsstillende. Styrelsen svarer, at man synes, at kvaliteten af ansøgninger ikke har været så god som man havde håbet. Det har givet mere kommunikation frem og tilbage,« siger Ove Holm.

Hvis vognmænd kører uden tilladelsen mandag, risikerer de ikke blot en bøde. De kan også fortabe muligheden for at få en tilladelse efterfølgende.

Med i vurderingen af, om en vognmand kan få en tilladelse, tæller nemlig både en vurdering af vedkommendes økonomi, kvalifikationer og vandel. Vandel handler kort sagt om, hvorvidt man er en lovlydig borger. Og her ser det jo ikke for godt ud, hvis man har fået en bøde.

B.T. har været i kontakt med Færdselsstyrelsen​, der ikke har ønsket at kommentere sagen. Styrelsen henviser til en nyhed på sin hjemmeside torsdag, hvor den slår koldt vand i blodet.

'Ansøgere, som har indsendt ansøgning om varebilstilladelse inden den 1. april, kan forvente, at deres ansøgning er færdigbehandlet før den 1. juli 2019 – såfremt både ansøger og transportleder opfylder kravene på ansøgningstidspunktet.'

En af de virksomheder, der har godkendelserne helt på plads, er PostNord, der råder over flere tusinde varevogne.