Vi er nu nået til et punkt i afdækningen af situationen for voldtægtsofre i Danmark, hvor vi seriøst skal overveje, om vi skal indføre ordet samtykke i vores lovgivning om voldtægt og seksuelle overgreb.

En pakke, der skulle have hjulpet ofrene, har på mange punkter desværre fejlet, afslører vi i B.T. lørdag. Når man er offer for en voldtægt i Danmark, så er det ikke bare overgrebet, man skal leve med og potentielt være ødelagt af resten af sit liv. Man skal også selv løfte bevisbyrden for, at man ikke ønskede sex, fordi vi ikke har en lovgivning om samtykke, og man skal leve med det mareridt, man skal trækkes igennem, hvis man endelig anmelder voldtægten.

»Der kom to betjente hjem til min mor, og fra det øjeblik, de kom indenfor, var det, som om de ville have mig til at indrømme, at det var løgn, inden de startede på papirarbejdet,« udtalte det modige voldtægtsoffer Liv Lykke Schubert, som stod frem i B.T. i sommer og fortalte om voldtægten af hende.

Det betyder, at mange slet ikke anmelder voldtægter, og derved går gerningsmænd ustraffede rundt i Danmark. Det kan vi ikke være tjent med længere.

I kølvandet på B.T.s unikke gennemgang af voldtægtssager og ofrenes stilling i sommer under overskriften #Voldtaget, kommer det nu frem, at den pakke fra 2016, som skulle forbedre ofrenes stilling efter et overgreb, på mange punkter har fejlet.

Socialdemokratiet stillede efter B.T.s serie en række spørgsmål om ofrenes retsstilling, og det viser sig nu i flere svar fra justitsminister Søren Pape (K) til Folketingets retsudvalg, at pakken ’Respekt for voldtægtsofre’ ikke har virket efter hensigten.

Det var daværende justitsminister Søren Pind (V), der stod i spidsen for at få gennemført pakken, og intentionerne har sikkert været gode, men på nogle områder er situationen faktisk blevet forværret for ofrene.

For eksempel er sagsbehandlingstiden på sagerne steget fra 155 dage i 2016 til 168 dage i 2017. Voldtægtsofre venter ni måneder på at få deres sag afgjort – ni måneder! Antallet af anmeldelser, der bliver afvist af politiet, er steget fra 11 til 24 i samme periode, og færre ofre har fået erstatning. Det kan der være mange gode forklaringer på, men summa summarum er, at voldtægtsofrenes retsstilling mildt sagt er ringe.

Lad os nu se på erfaringer fra for eksempel Norge og Sverige, der har indført, at man skal give samtykke til sex, og overveje, om vi selv skal have det skrevet ind i lovgivningen. Konservative og Socialdemokratiet er også klar til at se på det – hvad venter vi på?