For første gang siden Mint blev smidt ud af Danmark, fremsætter folketingets største parti nu et konkret forslag for at undgå kedelige sager, hvor velfungerende børn udvises.

»Vi foreslår en lov, som er baseret på objektive og gennemsigtige kriterier, så vi klart kan sige til forældrene, at dit barn kan komme hertil, hvis du lever op til fire-fem konkrete krav,« siger integrationsordfører Mattias Tesfaye (S).

Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og  - til dels  - ministeren selv har været ude med hver deres løsning på problemet, og nu kaster Socialdemokratiet et fjerde forslag i puljen.

Kaffe hos ministeren

Men når de onsdag fremlægger deres forslag i Folketinget, er hovedformålet, at tvinge Inger Støjberg til at indkalde til forhandlinger.

»Lige nu taler partierne sig i medierne væk fra hinanden. Vi har brug for, at Inger Støjberg brygger en kop kaffe og inviterer os ind omkring et forhandlingsbord, som vi kan tale os tættere på hinanden,« siger Mattias Tesfaye.

Hvis alle parter først sidder omkring bordet, tror han på, at man inden for 14 dage kan finde en løsning.

Giver ingen mening

I har jo i 2016 selv lagt stemmer til den gældende lov. Hvorfor vil I ændre den?

»Siden I begyndte at skrive om de her sager, er det gået op for os, at loven ikke fungerer efter hensigten,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»På udlændingeområdet, vil der altid være en enkelt sag, som kommer i klemme. Men her er der tale om mange sager, hvor afgørelserne for mig slet ikke giver mening,« siger Mattias Tesfaye (S). 
»På udlændingeområdet, vil der altid være en enkelt sag, som kommer i klemme. Men her er der tale om mange sager, hvor afgørelserne for mig slet ikke giver mening,« siger Mattias Tesfaye (S).  Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

»Når jeg så på loven, så den meget fornuftig ud, men når jeg så læste de afslag, som kom ud, gav det ingen mening,« siger han.

Tre dage efter 13-årige Mint blev udvist, stillede Mattias Tesfaye derfor spørgsmål til ministeren om, hvordan integrationsvurderingerne i praksis foregår.

I svaret lød det bl.a., at det ikke er muligt at opgøre, hvor stor en vægt de enkelte kriterier i integrationsvurderingen udgør.

Mandag bragte B.T. ligeledes en artikel, hvor Udlændingenævnet har svært ved at redegøre for vægtningen af skolegang og danskkundskaber: ‘Det indgår i vurderingen, men det tillægges hverken positiv eller negativ vægt’.

8. oktober blev 13-årige Mint udvist af Danmark.
8. oktober blev 13-årige Mint udvist af Danmark.
Vis mere

»Det giver jo ingen mening,« konstaterer Mattias Tesfaye.

Derfor er en bedre vejledning alene, som Inger Støjberg foreslår det, heller ikke løsningen.

»Det er svært at vejlede forældrene, når man ikke ved præcis, hvilke krav, de skal leve op til,« siger han.

De mere objektive kriterier, Socialdemokratiet i stedet foreslår, skal primært stilles til forældrene og ikke børnene.

»Vi kan ikke sige til et niårigt barn, at hvis du ikke kan bestå den her danskprøve, så mister du opholdstilladelsen,« siger han.

Fast track til børn

Hvad med Inger Støjbergs argument om koranskoler og incitament til, at børnene følger med deres herboende forældre hurtigst muligt?

»Vi kan sagtens lave en lov, som ikke åbner en ladeport til koranskoler. Vi er enige i, at børn ikke skal opdrages af bedsteforældre i årevis. Derfor skal der også være et incitament til det i kravene til forældrene,« siger han.

Desuden vil Socialdemokratiet lave en fast track-ordning for integrationsvurderinger af børn, så børn ikke skal vente halvandet år på afklaring.

Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.
Lillebror Malick og papfar Frank i Bangkok for at besøge Mint og og Mints mor, Ratree.
Vis mere

»Det er langt tid i et barneliv. Der må vi med rimelighed kunne sige, at børn skal foran i køen,« siger han.

I fald I får jeres forslag igennem, vil det så være med tilbagevirkende kraft, så Mint kan komme hjem?

»Generelt lovgiver vi fremadrettet. Men vi vil ikke stå i vejen for, at ministeren ser på de afgørelser, som man udefra set godt kan have svært ved at forstå, bliver taget op igen,« siger han.